Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 01/VBHN-BYT ngày 26/12/2016 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép đối với cơ sở khám chữa bệnh: “Một người hành nghề chỉ được đăng ký chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không được đồng thời làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật từ hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trở lên.

Như vậy, bác sĩ chỉ được mở một phòng khám và chịu trách nhiệm hoạt động của phòng khám đó.

CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886