Chia sẻ

Luật sư trả lời: Bác sĩ điền thông tin theo mẫu Mẫu 10 – Phụ lục XI, Nghị định 109/2016/NĐ-CP và gửi phòng khám, bệnh viện đã công tác trước đó xác nhận.

CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886