Chia sẻ

Luật sư trả lời: Công ty gửi mẫu đến các trung tâm kiểm nghiệm đã được cấp phép hoạt động để thực hiện kiểm nghiệm. Các trung tâm kiểm nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh: Công ty CP Dịch vụ Khoa học công nghệ Chấn Nam; QUATEST 3; Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh;….

CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886