Chia sẻ

Luật sư trả lời: Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật sang tiếng Việt đã được công chứng.

CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886