Chia sẻ

Luật sư trả lời: Các hồ sơ bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách thành viên/cổ đông (áp dụng cho Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/Công ty cổ phần);
  4. Giấy tờ chứng thực cá nhân sao y của chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập công ty;
  5. Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ gồm mục 1, 4 và 5.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886