Chia sẻ

Luật sư trả lời: Hiện tại ở Việt Nam có các loại hình doanh nghiệp phổ biến sau đây:

  1. Doanh nghiệp Nhà nước;
  2. Doanh nghiệp tư nhân;
  3. Công ty cổ phần;
  4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  5. Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  6. Công ty hợp danh.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886