Chia sẻ

Luật sư trả lời: Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp có thể là tiền, tài sản cố định,… Việc lựa chọn góp vốn bằng loại tài sản nào vào doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của người góp vốn. Tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn, không có quy định bắt buộc phải góp vốn bằng cả tiền và tài sản cố định.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886