Chia sẻ

Luật sư trả lời: ĐƯỢC. Theo quy định của khoản 1 Điều 42 Luật Hợp tác xã 2012 “Vốn góp là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn.

Do đó, có thể góp vốn bằng tài sản là xe ô tô. Đây là loại tài sản có thể định giá được bằng đồng Việt Nam.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886