Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Trường hợp chi nhánh kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm tươi sống, sản xuất thực phẩm tại địa chỉ chi nhánh: cần xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;
  • Trường hợp chi nhánh chỉ kinh doanh các sản phẩm đã được đóng gói từ Công ty mẹ thì không cần xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886