Chia sẻ

Luật sư trả lời: Có 3 Trường hợp sau đây:

  • Thay đổi tên của doanh nghiệp;
  • Thay đổi chủ cơ sở (Thay đổi người đại diện Pháp Luật);
  • Thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886