Chia sẻ

Luật sư trả lời: Hiện nay, các chứng từ kế toán không phải là tiếng Việt đều bắt buộc phải được dịch ra tiếng Việt khi thực hiện việc quyết toán. Đối với các tài liệu kèm theo chứng từ đó nhưng là tiếng nước ngoài thì không bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt trừ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886