Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo như quy định thì cá nhân có thể là thành viên của nhiều hợp tác xã trừ trường hợp điều lệ hợp tác xã có quy định khác.

Như vậy bạn cần xem xét lại điều lệ hợp tác xã bạn đang tham gia có cho phép hay không. Đồng thời cũng xem xét hợp tác xã mà bạn muốn tham gia xem hợp tác xã này có chấp nhận một người đã là thành viên của 1 hợp tác xã khác hay không.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886