Chia sẻ

Luật sư trả lời: Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886