Chia sẻ
Báo cáo lao động 6 tháng cuối năm 2023

Hàng năm, vào tháng 6 và tháng 12, các doanh nghiệp sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu/cuối năm. Sau đây là các quy định doanh nghiệp cần biết về thời hạn nộp, mức phạt chậm nộp và hình thức, quy trình thực hiện báo cáo sử dụng lao động 6 tháng cuối năm.

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động là gì?

Căn cứ tại tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP báo cáo tình hình sử dụng lao động là việc doanh nghiệp báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền (Sở/Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) về số lượng và sự thay đổi về thông tin sử dụng lao động. Đây là thủ tục bắt buộc định kỳ 6 tháng, mỗi năm 2 lần đối với doanh nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Bộ Luật lao động.

2. Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động? 

Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động là chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động,… thực hiện việc khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định. 

Theo đó, mọi doanh nghiệp khi có sử dụng lao động cần phải lập sổ quản lý lao động, báo cáo khai trình sử dụng ban đầu và tăng giảm lao động.

3. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm: 

Căn cứ khoản 2, Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP  Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp gửi báo cáo sử dụng lao động 6 tháng cuối năm là trước ngày 05/12 của năm đó.

4. Quy trình thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm:

Bước 1: Người sử dụng lao động thực hiện mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng cuối năm 2023, điền đầy đủ thông tin theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP để cập nhật về số lượng và sự thay đổi về thông tin sử dụng lao động sau đó ký và đóng dấu.

Bước 2: Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Bước 3: Sau khi nộp xong, hệ thống sẽ tiếp nhận và trả thông báo đã nộp thành công. 

5. Hình thức nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động:

Cách 1: Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Cách 2: Đơn vị gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo hình thức trực tuyến

6. Mức xử phạt đối với doanh nghiệp không thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động:

– Phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 06 triệu đồng đối với doanh nghiệp có hành vi không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định (điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

– Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với doanh nghiệp không thực hiện báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định (điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

– Đại lý thuế Anh Khoa

Vì vậy, đơn vị sử dụng lao động cần lưu ý để khai báo tình hình sử dụng lao động 06 tháng cuối năm trước ngày 05/12 để tránh bị phạt. Nếu quý doanh nghiệp không có thời gian thực hiện hoặc ngại tìm hiểu thủ tục hãy liên hệ với chúng tôi với thủ tục đơn giản và chi phí rất hợp lý qua Hotline: 0902 841886 hoặc 02838361963 hoặc xem chi tiết tại: Dịch vụ báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886