Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trình tự thực hiện:

  • Người chịu trách nhiệm an ninh trật tự điền các thông tin vào Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Mẫu số 02 ban hành kèm Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);
  • Dán hình 4x6cm;
  • Chứng thực tại UBND cấp xã nơi thường trú của người chịu trách nhiệm an ninh trật tự.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886