Chia sẻ

Luật sư trả lời: Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về thời hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ, thế nhưng trên thực tế quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ và quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ thì hiện nay Giấy phép trung tâm ngoại ngữ do Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM cấp có thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886