Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Giấy chứng nhận nhà thuốc đạt chuẩn GPP có thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp;
  • Trường hợp Giấy chứng nhận nhà thuốc đạt chuẩn GPP hết thời hạn như đã cấp, nhà thuốc/cơ sở bán lẻ thuốc phải tiến hành thủ tục đề nghị đánh giá việc duy trì đáp ứng GPP để được tiếp tục hoạt động theo đúng quy định pháp luật, tránh trường hợp Cơ quan kiểm tra đột xuất mà giấy phép hết hiệu lực có thể sẽ bị xử phạt hành chính không đáng có.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886