Chia sẻ

Luật sư trả lời: Thời gian thẩm định thực tế hiện trạng cơ sở sau khi hồ sơ thẩm xét đạt yêu cầu là:

  • 15 ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  • 10 ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886