Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  • Thực hiện thủ tục cấp giấy phép du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886