Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trường hợp kinh doanh khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (Điểm b, Khoản 5, Điều 6, Nghị định 04/2021/NĐ-CP).

CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886