Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp được tự mình quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886