Chia sẻ

Luật sư trả lời: Giáo viên trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có bằng cấp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cấp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
  • Có bằng cấp cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp (nếu là người nước ngoài).
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886