Chia sẻ

Luật sư trả lời: Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động:

  • Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;
  • Doanh nghiệp đáp ứng mức vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng trở lên trong suốt quá trình hoạt động.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886