Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Về số phòng: phải có đủ phòng học và các phòng chức năng đáp ứng quy định bao gồm: 01 phòng Giám đốc, 01 phòng nghỉ giáo viên, 01 phòng thư viện và tối thiểu 03 phòng học;
  • Giáo trình sử dụng trong giảng dạy có thể sử dụng các giáo trình đã được cấp phép lưu hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc trung tâm có thể biên soạn, xây dựng giáo trình riêng dựa theo tiêu chí và đối tượng đào tạo của trung tâm nhưng phải đảm bảo các quy định của Bộ Giáo dục;
  • Có trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật và có Giấy chứng nhận hoặc Biên bản xác nhận cơ sở đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy để tổ chức giảng dạy ngoại ngữ;
  • Có nơi gửi xe hoặc có phương án gửi xe cho học viên và giáo viên.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886