Chia sẻ

Luật sư trả lời: Doanh nghiệp không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Do đó, để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên thì doanh nghiệp nên kiểm tra với tên các doanh nghiệp đã đăng ký và vẫn còn hoạt động tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi đăng ký tên doanh nghiệp của mình.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886