Chia sẻ

Luật sư trả lời: Kinh doanh trung tâm ngoại ngữ là ngành nghề có điều kiện, việc xin biên bản kiểm tra đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy là cần thiết và bắt buộc. Trung tâm nộp hồ sơ xin cấp Biên bản đủ điều kiện PCCC tại Công an PCCC cấp huyện bao gồm:

  • Đơn xin kiểm tra an toàn PCCC (theo mẫu);
  • Bản sao giấy phép điều kiện kinh doanh có công chứng hoặc có đóng dấu của công ty;
  • Hồ sơ quản lý về PCCC tại cơ sở.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886