Chia sẻ

Luật sư trả lời: Vốn điều lệ do công ty tự nguyện đăng ký và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai nên không cần chứng minh vốn điều lệ. Trừ trường hợp ngành nghề đăng ký của công ty yêu cầu phải đáp ứng mức vốn tối thiểu thì vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn tối thiểu này.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886