Chia sẻ

Luật sư trả lời: Một nhà thuốc đạt chất lượng cần có tối thiểu các quy trình thao tác chuẩn sau đây:

  • Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng;
  • Quy trình pha chế thuốc theo đơn;
  • Quy trình bán thuốc theo đơn;
  • Quy trình bán thuốc không kê đơn;
  • Quy trình bảo quản và theo dõi chất lượng;
  • Quy trình giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886