Chia sẻ
TT
DỊCH VỤ
PHÍ DỊCH VỤ
1
Tư vấn pháp lý trọn gói
Tùy trường hợp
2
Tư vấn về Lao động, BHXH
Tùy trường hợp
3
Tư vấn về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
Tùy trường hợp
4
Luật sư riêng
Tùy trường hợp



Tham khảo bài viết dịch vụ tại đây: LUẬT SƯ RIÊNG

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886