Chia sẻ
huong-dan-thay-doi-thong-tin-don-dang-ky-nhan-hieu/

Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nếu đơn có bị sai sót về mặt hình thức, nội dung hoặc chủ đơn có sự thay đổi về địa chỉ, tên,… chủ đơn cần thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung thay đổi thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu.

1. Thời điểm thực hiện sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn có quyền sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Nếu chủ đơn nộp yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo dự định cấp GCN thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại:

–    Sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất của đối tượng nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu,…

–    Thay đổi chủ đơn nhãn hiệu.

2. Các trường hợp thay đổi thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu

Các trường hợp thực hiện sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu có thể kể đến như:

–    Theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Cục Sở hữu trí tuệ.

–    Thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn.

Lưu ý: Việc thay đổi thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu không được mở rộng phạm vi bảo hộ đã bộc lộ trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn.

Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Để thực hiện thay đổi thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ sửa đổi, bổ sung

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

–    Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu;

–    Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí;

–    Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi (nếu không có giấy tờ, tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp).

Lưu ý:

–    Nếu sửa đổi mẫu nhãn hiệu, hồ sơ phải kèm theo 05 mẫu nhãn hiệu mới, và bản mô tả nhãn hiệu.

–    Nếu sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm, dịch vụ, hồ sơ kèm theo danh mục sản phẩm, dịch vụ sau khi sửa đổi.

–    Nếu sửa đổi, bổ sung tên, địa chỉ của người nộp đơn thì nộp kèm theo hồ sơ là giấy tờ chứng minh thông tin của người nộp đơn.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Việc nộp hồ sơ được thực hiện theo hai hình thức:

Hình thức 1. Nộp đơn đăng ký giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc qua đường bưu điện.

Nếu nộp hồ sơ qua bưu điện, người nộp gửi kèm Giấy biên nhận chuyển tiền theo hồ sơ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Hình thức 2. Nộp đơn trực tuyến

Yêu cầu: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3.  Xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không có thiếu sót thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận sửa đổi đơn. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sửa đổi đơn.

Tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền và lưu ý quan trọng / Quy trình thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886