Chia sẻ
bang-danh-muc-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-nam-2022/

Để thực hiện đúng các quy định về ghi nhãn hàng hoá, Doanh nghiệp cần phải lưu ý các nội dung sau:

1. Định nghĩa nhãn hàng hoá

Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.

Bao bì thương phẩm của hàng hóa là bao bì chứa đựng hàng hóa và lưu thông cùng với hàng hóa. Bao gồm:

+ Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựng hàng hóa, tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của hàng hóa; và
+ Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị hàng hóa có bao bì trực tiếp.

2. Các nội dung bắt buộc của nhãn hàng hoá

Nhãn hàng hóa phải bao gồm các nội dung bắt buộc sau đây:

 • Tên hàng hóa;
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;
 • Xuất xứ hàng hóa;
 • Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa theo quy định của pháp luật (ví dụ như định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng…).

3. Vị trí nhãn hàng hoá

Nhãn hàng hóa phải được thể hiện ở: trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

Trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu vừa nêu hoặc không thể mở bao bì ngoài của hàng hóa thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.

4. Hình thức nhãn hàng hoá

Kích thước nhãn hàng hóa

Kích thước của nhãn hàng hóa do tổ chức, cá nhân ghi nhãn hàng hóa tự xác định dựa trên các nguyên tắc sau đây:

 • Nhãn hàng hóa phải có đầy đủ các nội dung theo quy định
 • Kích thước chữ và số trên nhãn hàng hóa phải đảm bảo đủ để đọc bằng mắt thường, và
 • Tuân theo quy định về đo lường đối với kích thước của chữ và số thể hiện đại lượng đo lường;
 • Trường hợp hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn thì chiều cao chữ của các nội dung bắt buộc trên nhãn không được thấp hơn 1,2 mm. Đối với trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được thấp hơn 0,9 mm.

5. Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn hàng hoá

Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hàng hóa phải rõ ràng. Đối với những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màu nền của nhãn hàng hóa.

6. Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hoá

Những nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước: ngôn ngữ trên nhãn hàng hóa có thể bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác được dịch tương ứng, kích thước nhỏ hơn phần chữ tiếng Việt.
 • Hàng hóa nhập khẩu: có thể dùng nhãn phụ ghi những nội dung bắt buộc của nhãn hàng hóa bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc bằng ngôn ngữ khác của hàng hóa;
 • Nếu trên nhãn hàng hóa có (i) Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc dùng cho người trong trường hợp không có tên tiếng Việt; (ii) Tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hóa học, công thức cấu tạo của hóa chất, dược chất, tá dược, thành phần của thuốc; (iii) Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa; và (iv) Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến sản xuất hàng hóa, thì những nội dung này được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh.

Tham khảo thêm: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền / Hướng dẫn cách tra cứu nhãn hiệu

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php
0902 841 886