Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Vốn điều lệ nào phù hợp cho các loại hình doanh nghiệp

Quy định chung về vốn điều lệ

Luật doanh nghiệp 2014 không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, tuy nhiên Luật NTV khuyên các doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau đây, để tìm hiểu về thời hạn góp vốn của các cổ đông/thành viên và quy định về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Ý nghĩa của vốn điều lệ?

 • Là phạm vi chịu trách nhiệm tài sản của công ty đối với các đối tác.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp tư nhân thì có vốn đầu tư, được biểu thị trong giấy đề nghị đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên vì tính chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tư nhân, ý nghĩa của vốn điều lệ không được đặt ra.

Phân biệt vốn điều lệ với vốn pháp định?

Khác với Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

Doanh nghiệp được tự đưa ra mức vốn điều lệ. Tuy nhiên, không nên đưa ra mức thực tế không có thật vì sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện sổ sách kế toán, các khoản hạch toán, lãi vay…Nếu bị phát hiện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp Luật.

Thời hạn góp đủ số vốn cam kết, tăng giảm vốn điều lệ?

Luật NTV khuyên doanh nghiệp lưu ý về thời hạn góp vốn, về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty trong quá trình kinh doanh. để không vi phạm pháp luật về doanh nghiệp hay bị xử phạt vì không góp, điều chỉnh vốn góp trong thời hạn theo quy định.

Thời hạn góp đủ số vốn cam kết

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo quy định:  Tham khảo quy định về thời hạn góp vốn của công ty TNHH tại Khoản 2, Điều 48, Luật doanh nghiệp 2014; thời hạn góp vốn của công ty cổ phần tại Khoản 1, Luật doanh nghiệp 2014.

Thời hạn điều chỉnh phần vốn góp khi chưa góp đủ số vốn đăng kí

Nếu trong trường hợp công ty có thành viên chưa góp đủ số vốn theo quy định thì trong thời hạn luật định, công ty phải thực hiện điều chỉnh số vốn điều lệ đã đăng kí với sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đăng kí hoạt động

Thời hạn điều chỉnh phần vốn góp từ ngày cuối cùng phải góp đủ số vốn đăng kí như sau:

 • 30 ngày: đối với công ty TNHH 1 TV, công ty cổ phần phải thực hiện điều chỉnh phần vốn góp khi chưa góp đủ số vốn
 • 60 ngày: đối với công ty TNHH 2 TV, phải thực hiện điều chỉnh phần vốn góp từ ngày cuối cùng phải góp đủ số vốn góp.

Tham khảo quy định về thời hạn điều chỉnh phần vốn góp của công ty TNHH tại Khoản 4, Điều 48, Luật Doanh Nghiệp 2014; thời hạn điều chỉnh phần vốn góp của công ty cổ phần tại Điểm d, Khoản 3, Luật doanh nghiệp 2014.

Dịch vụ của Luật NTV

Khi có thắc mắc về vốn điều lệ hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những thông tin chính xác và sẽ giúp bạn hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm:

LUẬT NTV – NTVTAX

Dịch vụ Luật & Thuế

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Vốn điều lệ nào phù hợp cho các loại hình doanh nghiệp

Quy định chung về vốn điều lệ

Luật doanh nghiệp 2014 không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, tuy nhiên Luật NTV khuyên các doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau đây, để tìm hiểu về thời hạn góp vốn của các cổ đông/thành viên và quy định về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Ý nghĩa của vốn điều lệ?

 • Là phạm vi chịu trách nhiệm tài sản của công ty đối với các đối tác.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp tư nhân thì có vốn đầu tư, được biểu thị trong giấy đề nghị đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên vì tính chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tư nhân, ý nghĩa của vốn điều lệ không được đặt ra.

Phân biệt vốn điều lệ với vốn pháp định?

Khác với Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

Doanh nghiệp được tự đưa ra mức vốn điều lệ. Tuy nhiên, không nên đưa ra mức thực tế không có thật vì sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện sổ sách kế toán, các khoản hạch toán, lãi vay…Nếu bị phát hiện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp Luật.

Thời hạn góp đủ số vốn cam kết, tăng giảm vốn điều lệ?

Luật NTV khuyên doanh nghiệp lưu ý về thời hạn góp vốn, về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty trong quá trình kinh doanh. để không vi phạm pháp luật về doanh nghiệp hay bị xử phạt vì không góp, điều chỉnh vốn góp trong thời hạn theo quy định.

Thời hạn góp đủ số vốn cam kết

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo quy định:  Tham khảo quy định về thời hạn góp vốn của công ty TNHH tại Khoản 2, Điều 48, Luật doanh nghiệp 2014; thời hạn góp vốn của công ty cổ phần tại Khoản 1, Luật doanh nghiệp 2014.

Thời hạn điều chỉnh phần vốn góp khi chưa góp đủ số vốn đăng kí

Nếu trong trường hợp công ty có thành viên chưa góp đủ số vốn theo quy định thì trong thời hạn luật định, công ty phải thực hiện điều chỉnh số vốn điều lệ đã đăng kí với sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đăng kí hoạt động

Thời hạn điều chỉnh phần vốn góp từ ngày cuối cùng phải góp đủ số vốn đăng kí như sau:

 • 30 ngày: đối với công ty TNHH 1 TV, công ty cổ phần phải thực hiện điều chỉnh phần vốn góp khi chưa góp đủ số vốn
 • 60 ngày: đối với công ty TNHH 2 TV, phải thực hiện điều chỉnh phần vốn góp từ ngày cuối cùng phải góp đủ số vốn góp.

Tham khảo quy định về thời hạn điều chỉnh phần vốn góp của công ty TNHH tại Khoản 4, Điều 48, Luật Doanh Nghiệp 2014; thời hạn điều chỉnh phần vốn góp của công ty cổ phần tại Điểm d, Khoản 3, Luật doanh nghiệp 2014.

Dịch vụ của Luật NTV

Khi có thắc mắc về vốn điều lệ hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những thông tin chính xác và sẽ giúp bạn hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm:

LUẬT NTV – NTVTAX

Dịch vụ Luật & Thuế

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Vốn điều lệ nào phù hợp cho các loại hình doanh nghiệp

Quy định chung về vốn điều lệ

Luật doanh nghiệp 2014 không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, tuy nhiên Luật NTV khuyên các doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau đây, để tìm hiểu về thời hạn góp vốn của các cổ đông/thành viên và quy định về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Ý nghĩa của vốn điều lệ?

 • Là phạm vi chịu trách nhiệm tài sản của công ty đối với các đối tác.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp tư nhân thì có vốn đầu tư, được biểu thị trong giấy đề nghị đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên vì tính chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tư nhân, ý nghĩa của vốn điều lệ không được đặt ra.

Phân biệt vốn điều lệ với vốn pháp định?

Khác với Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

Doanh nghiệp được tự đưa ra mức vốn điều lệ. Tuy nhiên, không nên đưa ra mức thực tế không có thật vì sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện sổ sách kế toán, các khoản hạch toán, lãi vay…Nếu bị phát hiện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp Luật.

Thời hạn góp đủ số vốn cam kết, tăng giảm vốn điều lệ?

Luật NTV khuyên doanh nghiệp lưu ý về thời hạn góp vốn, về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty trong quá trình kinh doanh. để không vi phạm pháp luật về doanh nghiệp hay bị xử phạt vì không góp, điều chỉnh vốn góp trong thời hạn theo quy định.

Thời hạn góp đủ số vốn cam kết

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo quy định:  Tham khảo quy định về thời hạn góp vốn của công ty TNHH tại Khoản 2, Điều 48, Luật doanh nghiệp 2014; thời hạn góp vốn của công ty cổ phần tại Khoản 1, Luật doanh nghiệp 2014.

Thời hạn điều chỉnh phần vốn góp khi chưa góp đủ số vốn đăng kí

Nếu trong trường hợp công ty có thành viên chưa góp đủ số vốn theo quy định thì trong thời hạn luật định, công ty phải thực hiện điều chỉnh số vốn điều lệ đã đăng kí với sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đăng kí hoạt động

Thời hạn điều chỉnh phần vốn góp từ ngày cuối cùng phải góp đủ số vốn đăng kí như sau:

 • 30 ngày: đối với công ty TNHH 1 TV, công ty cổ phần phải thực hiện điều chỉnh phần vốn góp khi chưa góp đủ số vốn
 • 60 ngày: đối với công ty TNHH 2 TV, phải thực hiện điều chỉnh phần vốn góp từ ngày cuối cùng phải góp đủ số vốn góp.

Tham khảo quy định về thời hạn điều chỉnh phần vốn góp của công ty TNHH tại Khoản 4, Điều 48, Luật Doanh Nghiệp 2014; thời hạn điều chỉnh phần vốn góp của công ty cổ phần tại Điểm d, Khoản 3, Luật doanh nghiệp 2014.

Dịch vụ của Luật NTV

Khi có thắc mắc về vốn điều lệ hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những thông tin chính xác và sẽ giúp bạn hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm:

LUẬT NTV – NTVTAX

Dịch vụ Luật & Thuế

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ