Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886