Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Công ty có thể làm Thông báo tạm ngừng sản xuất để thông báo cho khách hàng biết lý do, cũng như thời gian tạm ngừng sản xuất, nhưng trong thời gian này công ty vẫn sẽ phải hoàn thành các nghĩa vụ như khi hoạt động bình thường. Nếu công ty muốn tạm ngừng các nghĩa vụ đối với nhà nước trong thời gian này, công ty bắt buộc phải làm Thông báo tạm ngừng kinh doanh và các hồ sơ liên quan nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư.

Bài viết hữu ích: Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886