Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp, có quy định: Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886