Luật sự trả lời: Nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp lệ, trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php