Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Thay đổi cổ đông sáng lập (thay đổi thành viên góp vốn) là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn đều có những lý do riêng nhưng không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thay đổi này có hoặc không anh hưởng đến việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp. Thông qua bài viết này Luật NTV xin chia sẻ để quý doanh nghiệp có thể hiểu hơn về vấn đề thay đổi cổ đông sáng lập này

thay-doi-co-dong-sang-lap

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn của công ty gồm

  1. Giấy phép kinh doanh bản photo
  2. CMND (Passport) sao y chứng thực của các cổ đông/ thành viên mới
  3. CMND photo của các thành viên/ cổ đông hiện tại

Thời gian hoàn thành thủ tục

Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập / Thành viên góp vốn là từ  1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Phí dịch vụ: 500.000 đ + Lệ phí nhà nước 500.000 đ (Chưa bao gồm thuế VAT)

Dành cho quý doanh nghiệp tham khảo:

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN KHÁC:

Hi vọng những thông tin về thay đổi cổ đông sáng lập sẽ giúp bạn phần nào hiểu được thêm về vấn đề này . Hãy gọi cho chúng tôi công ty Luật NTV theo số hotline: (08) 3836 1963 (Giờ hành chính)  – 0902 841886 (Hỗ trợ 24/7) để được hỗ trợ miễn phí bất kỳ thắc mắc của bạn. Chúc bạn luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

CÔNG TY LUẬT NTV

KINH DOANH ĐÚNG LUẬT

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất tháng 11 - 2018

ĐINH THỊ PHA LY - Chuyên viên BP Đầu Tư

"Pha Ly có sự tiến bộ rõ ràng trong nhiều mặt: kiến thức, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng, đặc biệt đạt kỷ lục mới trong doanh thu"

Thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Thay đổi cổ đông sáng lập (thay đổi thành viên góp vốn) là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn đều có những lý do riêng nhưng không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thay đổi này có hoặc không anh hưởng đến việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp. Thông qua bài viết này Luật NTV xin chia sẻ để quý doanh nghiệp có thể hiểu hơn về vấn đề thay đổi cổ đông sáng lập này

thay-doi-co-dong-sang-lap

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn của công ty gồm

  1. Giấy phép kinh doanh bản photo
  2. CMND (Passport) sao y chứng thực của các cổ đông/ thành viên mới
  3. CMND photo của các thành viên/ cổ đông hiện tại

Thời gian hoàn thành thủ tục

Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập / Thành viên góp vốn là từ  1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Phí dịch vụ: 500.000 đ + Lệ phí nhà nước 500.000 đ (Chưa bao gồm thuế VAT)

Dành cho quý doanh nghiệp tham khảo:

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN KHÁC:

Hi vọng những thông tin về thay đổi cổ đông sáng lập sẽ giúp bạn phần nào hiểu được thêm về vấn đề này . Hãy gọi cho chúng tôi công ty Luật NTV theo số hotline: (08) 3836 1963 (Giờ hành chính)  – 0902 841886 (Hỗ trợ 24/7) để được hỗ trợ miễn phí bất kỳ thắc mắc của bạn. Chúc bạn luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

CÔNG TY LUẬT NTV

KINH DOANH ĐÚNG LUẬT

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất tháng 11 - 2018

ĐINH THỊ PHA LY - Chuyên viên BP Đầu Tư

"Pha Ly có sự tiến bộ rõ ràng trong nhiều mặt: kiến thức, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng, đặc biệt đạt kỷ lục mới trong doanh thu"

Thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Thay đổi cổ đông sáng lập (thay đổi thành viên góp vốn) là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn đều có những lý do riêng nhưng không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thay đổi này có hoặc không anh hưởng đến việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp. Thông qua bài viết này Luật NTV xin chia sẻ để quý doanh nghiệp có thể hiểu hơn về vấn đề thay đổi cổ đông sáng lập này

thay-doi-co-dong-sang-lap

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn của công ty gồm

  1. Giấy phép kinh doanh bản photo
  2. CMND (Passport) sao y chứng thực của các cổ đông/ thành viên mới
  3. CMND photo của các thành viên/ cổ đông hiện tại

Thời gian hoàn thành thủ tục

Thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập / Thành viên góp vốn là từ  1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Phí dịch vụ: 500.000 đ + Lệ phí nhà nước 500.000 đ (Chưa bao gồm thuế VAT)

Dành cho quý doanh nghiệp tham khảo:

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN KHÁC:

Hi vọng những thông tin về thay đổi cổ đông sáng lập sẽ giúp bạn phần nào hiểu được thêm về vấn đề này . Hãy gọi cho chúng tôi công ty Luật NTV theo số hotline: (08) 3836 1963 (Giờ hành chính)  – 0902 841886 (Hỗ trợ 24/7) để được hỗ trợ miễn phí bất kỳ thắc mắc của bạn. Chúc bạn luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

CÔNG TY LUẬT NTV

KINH DOANH ĐÚNG LUẬT

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất tháng 11 - 2018

ĐINH THỊ PHA LY - Chuyên viên BP Đầu Tư

"Pha Ly có sự tiến bộ rõ ràng trong nhiều mặt: kiến thức, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng, đặc biệt đạt kỷ lục mới trong doanh thu"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ