Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Luật, nghị định thông tư mới

Nổi bật

Thông tư số 106/2013

THÔNG TƯ SỐ 106/2013/      TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 176/2012/TT-BTC NGÀY 23/10/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Xem thêm

Không sử dụng tiền mặt khi góp vốn chuyển nhượng

Những điều cần biết về không sử dụng tiền mặt khi góp vốn chuyển nhượng Góp vốn là gì Theo quy định Khoản 13, Điều 4, Luật Doanh Nghiệp 2014 Góp vốn là việc góp tài sản […]

Xem thêm

Luật thuế xuất nhập khẩu

Bạn có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để mua bán hàng hóa (xuất, nhập khẩu hàng hóa) với các công ty nước ngoài và muốn biết những quy định về thuế […]

Xem thêm

Luật xây dựng

Bạn có mong muốn tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan về lĩnh vực xây dựng. Hãy đón đọc bài viết Luật xây dựng của Luật NTV để có những thông tin về quy định […]

Xem thêm

Luật công ty TNHH hai thành viên

Nhằm giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của khách hàng trong lúc so sánh loại hình doanh nghiệp đặc biệt là luật công ty TNHH hai thành viên để đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp đã thành […]

Xem thêm

Luật công ty TNHH một thành viên

Nhằm hỗ trợ các cá nhân chuẩn bị thành lập công ty và chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên nắm được quyền hạn, phạm vi trách nhiệm, cơ cấu tổ chức, quản lý… chúng […]

Xem thêm

Luật dành cho công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm nhưng các quy định về công ty này cũng khá phức tạp. Nhằm hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định của […]

Xem thêm

Luật doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình đơn giản nhất trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, tuy nhiên chủ các doanh nghiệp tư nhân cũng nên tham khảo kiến thức vềluật doanh nghiệp […]

Xem thêm

Luật xuất bản

QUỐC HỘI Luật số 30 /2004/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ […]

Xem thêm

Luật dạy nghề

Luật số 76/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Dạy nghề LUẬT DẠY NGHỀ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 76/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng […]

Xem thêm

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Luật, nghị định thông tư mới

Nổi bật

Thông tư số 106/2013

THÔNG TƯ SỐ 106/2013/      TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 176/2012/TT-BTC NGÀY 23/10/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Xem thêm

Không sử dụng tiền mặt khi góp vốn chuyển nhượng

Những điều cần biết về không sử dụng tiền mặt khi góp vốn chuyển nhượng Góp vốn là gì Theo quy định Khoản 13, Điều 4, Luật Doanh Nghiệp 2014 Góp vốn là việc góp tài sản […]

Xem thêm

Luật thuế xuất nhập khẩu

Bạn có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để mua bán hàng hóa (xuất, nhập khẩu hàng hóa) với các công ty nước ngoài và muốn biết những quy định về thuế […]

Xem thêm

Luật xây dựng

Bạn có mong muốn tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan về lĩnh vực xây dựng. Hãy đón đọc bài viết Luật xây dựng của Luật NTV để có những thông tin về quy định […]

Xem thêm

Luật công ty TNHH hai thành viên

Nhằm giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của khách hàng trong lúc so sánh loại hình doanh nghiệp đặc biệt là luật công ty TNHH hai thành viên để đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp đã thành […]

Xem thêm

Luật công ty TNHH một thành viên

Nhằm hỗ trợ các cá nhân chuẩn bị thành lập công ty và chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên nắm được quyền hạn, phạm vi trách nhiệm, cơ cấu tổ chức, quản lý… chúng […]

Xem thêm

Luật dành cho công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm nhưng các quy định về công ty này cũng khá phức tạp. Nhằm hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định của […]

Xem thêm

Luật doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình đơn giản nhất trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, tuy nhiên chủ các doanh nghiệp tư nhân cũng nên tham khảo kiến thức vềluật doanh nghiệp […]

Xem thêm

Luật xuất bản

QUỐC HỘI Luật số 30 /2004/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ […]

Xem thêm

Luật dạy nghề

Luật số 76/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Dạy nghề LUẬT DẠY NGHỀ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 76/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng […]

Xem thêm

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Luật, nghị định thông tư mới

Nổi bật

Thông tư số 106/2013

THÔNG TƯ SỐ 106/2013/      TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 176/2012/TT-BTC NGÀY 23/10/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Xem thêm

Không sử dụng tiền mặt khi góp vốn chuyển nhượng

Những điều cần biết về không sử dụng tiền mặt khi góp vốn chuyển nhượng Góp vốn là gì Theo quy định Khoản 13, Điều 4, Luật Doanh Nghiệp 2014 Góp vốn là việc góp tài sản […]

Xem thêm

Luật thuế xuất nhập khẩu

Bạn có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để mua bán hàng hóa (xuất, nhập khẩu hàng hóa) với các công ty nước ngoài và muốn biết những quy định về thuế […]

Xem thêm

Luật xây dựng

Bạn có mong muốn tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan về lĩnh vực xây dựng. Hãy đón đọc bài viết Luật xây dựng của Luật NTV để có những thông tin về quy định […]

Xem thêm

Luật công ty TNHH hai thành viên

Nhằm giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của khách hàng trong lúc so sánh loại hình doanh nghiệp đặc biệt là luật công ty TNHH hai thành viên để đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp đã thành […]

Xem thêm

Luật công ty TNHH một thành viên

Nhằm hỗ trợ các cá nhân chuẩn bị thành lập công ty và chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên nắm được quyền hạn, phạm vi trách nhiệm, cơ cấu tổ chức, quản lý… chúng […]

Xem thêm

Luật dành cho công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm nhưng các quy định về công ty này cũng khá phức tạp. Nhằm hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định của […]

Xem thêm

Luật doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình đơn giản nhất trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, tuy nhiên chủ các doanh nghiệp tư nhân cũng nên tham khảo kiến thức vềluật doanh nghiệp […]

Xem thêm

Luật xuất bản

QUỐC HỘI Luật số 30 /2004/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ […]

Xem thêm

Luật dạy nghề

Luật số 76/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Dạy nghề LUẬT DẠY NGHỀ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 76/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng […]

Xem thêm

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ