Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Dịch vụ giấy phép kinh doanh

Nổi bật

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong kinh doanh bạn luôn phải vận động, thay đổi công ty để phù hợp với thị trường, với nhu cầu của khách hàng, với cả chiến lược kinh doanh của đối thủ. Và như vậy giấy […]

Xem thêm
Nổi bật

Quy trình dịch vụ thay đổi giấy phép

Để tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho quý doanh nghiệp trong việc thay đổi nội dung giấy phép tại NTVLaw, chúng tôi đề nghị thực hiện dịch vụ theo quy trình sau: Bước 1: Tiếp nhận […]

Xem thêm
Nổi bật

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp vẫn là một trong các thủ tục tương đối phiền phức, tốn nhiều thời gian chi phí nhất của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi năm Việt Nam có khoảng vài trăm […]

Xem thêm
Nổi bật

Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất

Giấy phép kinh doanh là một trong các giấy tờ pháp lý quan trọng bậc nhất của công ty thường được lưu giữ cẩn thận tuy nhiên việc mất mát, thất lạc, rách rời xảy ra không […]

Xem thêm
Nổi bật

Thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm số lượng thực hiện tạm ngưng hoạt động lên đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp, tương đương với số lượng đăng kí thành lập mới doanh nghiệp. Nếu xét […]

Xem thêm
Nổi bật

Thay đổi GPKD trong 1 ngày!

Thay đổi giấy phép kinh doanh chỉ từ 1 – 3 ngày, uy tín, chuyên nghiệp tại TPHCM. Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh của […]

Xem thêm

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của […]

Xem thêm

Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Bán doanh nghiệp tư nhân hay thay đổi chủ sở dữu doanh nghiệp tư nhân đồng thời thay đổi luôn giám đốc doanh nghiệp tư nhân là một trong những nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh […]

Xem thêm

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty một trong những nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh rất thường thấy của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đầy biến động hiện nay. […]

Xem thêm

Thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Thay đổi cổ đông sáng lập (thay đổi thành viên góp vốn) là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn […]

Xem thêm

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Dịch vụ giấy phép kinh doanh

Nổi bật

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong kinh doanh bạn luôn phải vận động, thay đổi công ty để phù hợp với thị trường, với nhu cầu của khách hàng, với cả chiến lược kinh doanh của đối thủ. Và như vậy giấy […]

Xem thêm
Nổi bật

Quy trình dịch vụ thay đổi giấy phép

Để tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho quý doanh nghiệp trong việc thay đổi nội dung giấy phép tại NTVLaw, chúng tôi đề nghị thực hiện dịch vụ theo quy trình sau: Bước 1: Tiếp nhận […]

Xem thêm
Nổi bật

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp vẫn là một trong các thủ tục tương đối phiền phức, tốn nhiều thời gian chi phí nhất của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi năm Việt Nam có khoảng vài trăm […]

Xem thêm
Nổi bật

Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất

Giấy phép kinh doanh là một trong các giấy tờ pháp lý quan trọng bậc nhất của công ty thường được lưu giữ cẩn thận tuy nhiên việc mất mát, thất lạc, rách rời xảy ra không […]

Xem thêm
Nổi bật

Thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm số lượng thực hiện tạm ngưng hoạt động lên đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp, tương đương với số lượng đăng kí thành lập mới doanh nghiệp. Nếu xét […]

Xem thêm
Nổi bật

Thay đổi GPKD trong 1 ngày!

Thay đổi giấy phép kinh doanh chỉ từ 1 – 3 ngày, uy tín, chuyên nghiệp tại TPHCM. Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh của […]

Xem thêm

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của […]

Xem thêm

Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Bán doanh nghiệp tư nhân hay thay đổi chủ sở dữu doanh nghiệp tư nhân đồng thời thay đổi luôn giám đốc doanh nghiệp tư nhân là một trong những nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh […]

Xem thêm

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty một trong những nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh rất thường thấy của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đầy biến động hiện nay. […]

Xem thêm

Thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Thay đổi cổ đông sáng lập (thay đổi thành viên góp vốn) là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn […]

Xem thêm

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Dịch vụ giấy phép kinh doanh

Nổi bật

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong kinh doanh bạn luôn phải vận động, thay đổi công ty để phù hợp với thị trường, với nhu cầu của khách hàng, với cả chiến lược kinh doanh của đối thủ. Và như vậy giấy […]

Xem thêm
Nổi bật

Quy trình dịch vụ thay đổi giấy phép

Để tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho quý doanh nghiệp trong việc thay đổi nội dung giấy phép tại NTVLaw, chúng tôi đề nghị thực hiện dịch vụ theo quy trình sau: Bước 1: Tiếp nhận […]

Xem thêm
Nổi bật

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp vẫn là một trong các thủ tục tương đối phiền phức, tốn nhiều thời gian chi phí nhất của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi năm Việt Nam có khoảng vài trăm […]

Xem thêm
Nổi bật

Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất

Giấy phép kinh doanh là một trong các giấy tờ pháp lý quan trọng bậc nhất của công ty thường được lưu giữ cẩn thận tuy nhiên việc mất mát, thất lạc, rách rời xảy ra không […]

Xem thêm
Nổi bật

Thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm số lượng thực hiện tạm ngưng hoạt động lên đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp, tương đương với số lượng đăng kí thành lập mới doanh nghiệp. Nếu xét […]

Xem thêm
Nổi bật

Thay đổi GPKD trong 1 ngày!

Thay đổi giấy phép kinh doanh chỉ từ 1 – 3 ngày, uy tín, chuyên nghiệp tại TPHCM. Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh của […]

Xem thêm

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của […]

Xem thêm

Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Bán doanh nghiệp tư nhân hay thay đổi chủ sở dữu doanh nghiệp tư nhân đồng thời thay đổi luôn giám đốc doanh nghiệp tư nhân là một trong những nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh […]

Xem thêm

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty một trong những nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh rất thường thấy của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đầy biến động hiện nay. […]

Xem thêm

Thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Thay đổi cổ đông sáng lập (thay đổi thành viên góp vốn) là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn […]

Xem thêm

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ