Chia sẻ

Biên bản họp Hội Đồng Thành Viên (HĐTV)

Cuộc họp Hội Đồng Thành Viên (HĐTV) được tiến hành để thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐTV bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thể thức khác do Điều lệ công ty quy định, Biên bản họp HĐTV được lập ra nhằm ghi nhận số lượng thành viên tham gia, những ý kiến thảo luận của các thành viên, biểu quyết tại cuộc họp, ...


CategoryBiểu mẫu
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886