Chia sẻ

Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)

Diễn biến cuộc họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) có thể được ghi nhận bằng nhiều hình thức như biên bản, ghi âm, ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác, phổ biến và thuận tiện nhất là lập biên bản, biên bản họp HĐQT gồm các nội dung như thành phần tham gia dự họp, ý kiến thành viên, biểu quyết và quyết định tại cuộc họp.


CategoryBiểu mẫu
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886