Chia sẻ

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ)

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) là văn bản ghi nhận lại nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty Cổ phần, Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm có các thông tin về lấy ý kiến cổ đông dự họp về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, biểu quyết cũng như quyết định cuối cùng của cuộc họp ĐHĐCĐ.


CategoryBiểu mẫu
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886