Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
STT DỊCH VỤ (Giá chưa bao gồm thuế VAT) THỜI GIAN (Ngày làm việc) PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) PHÍ NHÀ NƯỚC (VNĐ)
1 Thay đổi tên công ty 3 ngày 600.000 400.000
2 Thay đổi đia chỉ công ty 3 ngày 600.000 400.000
3 Thay đổi ngành nghề kinh doanh 3 ngày 600.000 400.000
4 Tăng vốn điều lệ 3 ngày 600.000 400.000
5 Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn 3 ngày 600.000 400.000
6 Thay đổi đại diện pháp luật 3 ngày 600.000 400.000
7 Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên 3 ngày 600.000 400.000
8 Thay đổi chủ sở hữu + Đdpl doanh nghiệp tư nhân 3 ngày 1.000.000 400.000
9 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP 5 ngày 1.100.000 400.000
10 Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD 3 ngày 600.000 50.000
11 Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD 3 ngày 600.000 50.000
12 Thay đổi thông tin CMND 3 ngày 600.000  
13 Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD 3 ngày 700.000 50.000
14 Đổi dấu 3 ngày 600.000  
15 Cấp lại con dấu do mất 3 ngày 1.000.000  
16 Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn 3 ngày 1.000.000  
17 Tạm ngưng hoạt động công ty 3 ngày 1.000.000  
18 Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh 3 ngày 1.000.000  
19 Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD 3 ngày 1.000.000 100.000
20 Giải thể chi nhánh (Trả dấu/Xin xác nhận không khắc dấu + trả giấy phép) 12 ngày 1.000.000  
21 Giải thể doanh nghiệp (Trả dấu + trả giấy phép) 15 ngày 1.500.000  
22 Xin xác nhận ngành nghề/ danh sách cổ đông sáng lập (01 tờ) 1 ngày 500.000  

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

Tin khuyến mãi tháng 12/2016: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
1. Thay đổi tên công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
2. Thay đổi đia chỉ công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
4. Tăng vốn điều lệ
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
5. Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
6. Thay đổi đại diện pháp luật
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
7. Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
8. Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpl doanh nghiệp tư nhân
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
9. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP
Thời gian: 5 ngày
Phí dịch vụ: 1.100.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
10. Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 50.000 đ
11. Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 50.000 đ
12. Thay đổi thông tin CMND
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
13. Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 đ
Phí nhà nước: 50.000 đ
14. Đổi dấu
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
15. Cấp lại con dấu do mất
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
16. Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
17. Tạm ngưng hoạt động công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
18. Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
19. Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
Phí nhà nước: 100.000 đ
20. Giải thể chi nhánh (Trả dấu/Xin xác nhận không khắc dấu + trả giấy phép)
Thời gian: 12 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
21. Giải thể doanh nghiệp (Trả dấu + trả giấy phép)
Thời gian: 15 ngày
Phí dịch vụ: 1.500.000 đ
22. Xin xác nhận ngành nghề/ danh sách cổ đông sáng lập (01 tờ)
Thời gian: 1 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 đ

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

CÔNG TY LUẬT NTV
Dịch vụ Luật & Thuế

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất 03 - 2018

Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên nộp hồ sơ

"Luôn chủ động trong công việc, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng"

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
STT DỊCH VỤ (Giá chưa bao gồm thuế VAT) THỜI GIAN (Ngày làm việc) PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) PHÍ NHÀ NƯỚC (VNĐ)
1 Thay đổi tên công ty 3 ngày 600.000 400.000
2 Thay đổi đia chỉ công ty 3 ngày 600.000 400.000
3 Thay đổi ngành nghề kinh doanh 3 ngày 600.000 400.000
4 Tăng vốn điều lệ 3 ngày 600.000 400.000
5 Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn 3 ngày 600.000 400.000
6 Thay đổi đại diện pháp luật 3 ngày 600.000 400.000
7 Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên 3 ngày 600.000 400.000
8 Thay đổi chủ sở hữu + Đdpl doanh nghiệp tư nhân 3 ngày 1.000.000 400.000
9 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP 5 ngày 1.100.000 400.000
10 Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD 3 ngày 600.000 50.000
11 Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD 3 ngày 600.000 50.000
12 Thay đổi thông tin CMND 3 ngày 600.000  
13 Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD 3 ngày 700.000 50.000
14 Đổi dấu 3 ngày 600.000  
15 Cấp lại con dấu do mất 3 ngày 1.000.000  
16 Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn 3 ngày 1.000.000  
17 Tạm ngưng hoạt động công ty 3 ngày 1.000.000  
18 Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh 3 ngày 1.000.000  
19 Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD 3 ngày 1.000.000 100.000
20 Giải thể chi nhánh (Trả dấu/Xin xác nhận không khắc dấu + trả giấy phép) 12 ngày 1.000.000  
21 Giải thể doanh nghiệp (Trả dấu + trả giấy phép) 15 ngày 1.500.000  
22 Xin xác nhận ngành nghề/ danh sách cổ đông sáng lập (01 tờ) 1 ngày 500.000  

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

Tin khuyến mãi tháng 12/2016: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
1. Thay đổi tên công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
2. Thay đổi đia chỉ công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
4. Tăng vốn điều lệ
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
5. Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
6. Thay đổi đại diện pháp luật
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
7. Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
8. Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpl doanh nghiệp tư nhân
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
9. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP
Thời gian: 5 ngày
Phí dịch vụ: 1.100.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
10. Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 50.000 đ
11. Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 50.000 đ
12. Thay đổi thông tin CMND
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
13. Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 đ
Phí nhà nước: 50.000 đ
14. Đổi dấu
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
15. Cấp lại con dấu do mất
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
16. Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
17. Tạm ngưng hoạt động công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
18. Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
19. Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
Phí nhà nước: 100.000 đ
20. Giải thể chi nhánh (Trả dấu/Xin xác nhận không khắc dấu + trả giấy phép)
Thời gian: 12 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
21. Giải thể doanh nghiệp (Trả dấu + trả giấy phép)
Thời gian: 15 ngày
Phí dịch vụ: 1.500.000 đ
22. Xin xác nhận ngành nghề/ danh sách cổ đông sáng lập (01 tờ)
Thời gian: 1 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 đ

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

CÔNG TY LUẬT NTV
Dịch vụ Luật & Thuế

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất 03 - 2018

Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên nộp hồ sơ

"Luôn chủ động trong công việc, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng"

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
STT DỊCH VỤ (Giá chưa bao gồm thuế VAT) THỜI GIAN (Ngày làm việc) PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) PHÍ NHÀ NƯỚC (VNĐ)
1 Thay đổi tên công ty 3 ngày 600.000 400.000
2 Thay đổi đia chỉ công ty 3 ngày 600.000 400.000
3 Thay đổi ngành nghề kinh doanh 3 ngày 600.000 400.000
4 Tăng vốn điều lệ 3 ngày 600.000 400.000
5 Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn 3 ngày 600.000 400.000
6 Thay đổi đại diện pháp luật 3 ngày 600.000 400.000
7 Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên 3 ngày 600.000 400.000
8 Thay đổi chủ sở hữu + Đdpl doanh nghiệp tư nhân 3 ngày 1.000.000 400.000
9 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP 5 ngày 1.100.000 400.000
10 Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD 3 ngày 600.000 50.000
11 Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD 3 ngày 600.000 50.000
12 Thay đổi thông tin CMND 3 ngày 600.000  
13 Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD 3 ngày 700.000 50.000
14 Đổi dấu 3 ngày 600.000  
15 Cấp lại con dấu do mất 3 ngày 1.000.000  
16 Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn 3 ngày 1.000.000  
17 Tạm ngưng hoạt động công ty 3 ngày 1.000.000  
18 Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh 3 ngày 1.000.000  
19 Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD 3 ngày 1.000.000 100.000
20 Giải thể chi nhánh (Trả dấu/Xin xác nhận không khắc dấu + trả giấy phép) 12 ngày 1.000.000  
21 Giải thể doanh nghiệp (Trả dấu + trả giấy phép) 15 ngày 1.500.000  
22 Xin xác nhận ngành nghề/ danh sách cổ đông sáng lập (01 tờ) 1 ngày 500.000  

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

Tin khuyến mãi tháng 12/2016: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
1. Thay đổi tên công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
2. Thay đổi đia chỉ công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
4. Tăng vốn điều lệ
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
5. Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
6. Thay đổi đại diện pháp luật
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
7. Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
8. Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpl doanh nghiệp tư nhân
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
9. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP
Thời gian: 5 ngày
Phí dịch vụ: 1.100.000 đ
Phí nhà nước: 400.000 đ
10. Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 50.000 đ
11. Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
Phí nhà nước: 50.000 đ
12. Thay đổi thông tin CMND
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
13. Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 đ
Phí nhà nước: 50.000 đ
14. Đổi dấu
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 đ
15. Cấp lại con dấu do mất
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
16. Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
17. Tạm ngưng hoạt động công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
18. Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
19. Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
Phí nhà nước: 100.000 đ
20. Giải thể chi nhánh (Trả dấu/Xin xác nhận không khắc dấu + trả giấy phép)
Thời gian: 12 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 đ
21. Giải thể doanh nghiệp (Trả dấu + trả giấy phép)
Thời gian: 15 ngày
Phí dịch vụ: 1.500.000 đ
22. Xin xác nhận ngành nghề/ danh sách cổ đông sáng lập (01 tờ)
Thời gian: 1 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 đ

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

CÔNG TY LUẬT NTV
Dịch vụ Luật & Thuế

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất 03 - 2018

Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên nộp hồ sơ

"Luôn chủ động trong công việc, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ