Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
Dịch vụ Thời gian Phí dịch vụ
Thay đổi tên công ty 1-3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi đia chỉ công ty 1-3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi ngành nghề kinh doanh 1-3 ngày 500.000 ₫
Tăng vốn điều lệ 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi đại diện pháp luật 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpldoanh nghiệp tư nhân 3 ngày 700.000 ₫
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP 3 ngày 1.000.000 ₫
Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi thông tin CMND 3 ngày 500.000 ₫
Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD 3 ngày 500.000 ₫
Đổi dấu (đã bao gồm lệ phí nhà nước) 2 ngày 600.000 ₫
Cấp lại con dấu do mất 3 ngày 1.000.000 ₫
Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn 3 ngày 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt động công ty 3 ngày 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh 3 ngày 700.000 ₫
Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD 3 ngày 700.000 ₫
Giải thể CN/ VPĐĐ/ ĐĐKD/ Kho hàng 10 ngày 1.000.000 ₫
Giải thể doanh nghiệp 10 ngày 1.500.000 ₫
Dịch vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 2 ngày 1.000.000 ₫

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

Tin khuyến mãi tháng 12/2016: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
Thay đổi tên công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi đia chỉ công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Tăng vốn điều lệ
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi đại diện pháp luật
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpldoanh nghiệp tư nhân
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi thông tin CMND
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Đổi dấu (đã bao gồm lệ phí nhà nước)
Thời gian: 2 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 ₫
Cấp lại con dấu do mất
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt động công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Giải thể CN/ VPĐĐ/ ĐĐKD/ Kho hàng
Thời gian: 10 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Giải thể doanh nghiệp
Thời gian: 10 ngày
Phí dịch vụ: 1.500.000 ₫
Dịch vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
Thời gian: 2 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

CÔNG TY LUẬT NTV
Dịch vụ Luật & Thuế

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất 12 - 2017

Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên nộp hồ sơ

"Luôn chủ động trong công việc, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng"

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
Dịch vụ Thời gian Phí dịch vụ
Thay đổi tên công ty 1-3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi đia chỉ công ty 1-3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi ngành nghề kinh doanh 1-3 ngày 500.000 ₫
Tăng vốn điều lệ 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi đại diện pháp luật 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpldoanh nghiệp tư nhân 3 ngày 700.000 ₫
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP 3 ngày 1.000.000 ₫
Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi thông tin CMND 3 ngày 500.000 ₫
Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD 3 ngày 500.000 ₫
Đổi dấu (đã bao gồm lệ phí nhà nước) 2 ngày 600.000 ₫
Cấp lại con dấu do mất 3 ngày 1.000.000 ₫
Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn 3 ngày 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt động công ty 3 ngày 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh 3 ngày 700.000 ₫
Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD 3 ngày 700.000 ₫
Giải thể CN/ VPĐĐ/ ĐĐKD/ Kho hàng 10 ngày 1.000.000 ₫
Giải thể doanh nghiệp 10 ngày 1.500.000 ₫
Dịch vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 2 ngày 1.000.000 ₫

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

Tin khuyến mãi tháng 12/2016: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
Thay đổi tên công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi đia chỉ công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Tăng vốn điều lệ
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi đại diện pháp luật
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpldoanh nghiệp tư nhân
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi thông tin CMND
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Đổi dấu (đã bao gồm lệ phí nhà nước)
Thời gian: 2 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 ₫
Cấp lại con dấu do mất
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt động công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Giải thể CN/ VPĐĐ/ ĐĐKD/ Kho hàng
Thời gian: 10 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Giải thể doanh nghiệp
Thời gian: 10 ngày
Phí dịch vụ: 1.500.000 ₫
Dịch vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
Thời gian: 2 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

CÔNG TY LUẬT NTV
Dịch vụ Luật & Thuế

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất 12 - 2017

Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên nộp hồ sơ

"Luôn chủ động trong công việc, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng"

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 11/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
Dịch vụ Thời gian Phí dịch vụ
Thay đổi tên công ty 1-3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi đia chỉ công ty 1-3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi ngành nghề kinh doanh 1-3 ngày 500.000 ₫
Tăng vốn điều lệ 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi đại diện pháp luật 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpldoanh nghiệp tư nhân 3 ngày 700.000 ₫
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP 3 ngày 1.000.000 ₫
Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi thông tin CMND 3 ngày 500.000 ₫
Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD 3 ngày 500.000 ₫
Đổi dấu (đã bao gồm lệ phí nhà nước) 2 ngày 600.000 ₫
Cấp lại con dấu do mất 3 ngày 1.000.000 ₫
Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn 3 ngày 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt động công ty 3 ngày 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh 3 ngày 700.000 ₫
Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD 3 ngày 700.000 ₫
Giải thể CN/ VPĐĐ/ ĐĐKD/ Kho hàng 10 ngày 1.000.000 ₫
Giải thể doanh nghiệp 10 ngày 1.500.000 ₫
Dịch vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 2 ngày 1.000.000 ₫

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

Tin khuyến mãi tháng 12/2016: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
Thay đổi tên công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi đia chỉ công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Tăng vốn điều lệ
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi đại diện pháp luật
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpldoanh nghiệp tư nhân
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi thông tin CMND
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Đổi dấu (đã bao gồm lệ phí nhà nước)
Thời gian: 2 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 ₫
Cấp lại con dấu do mất
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt động công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Giải thể CN/ VPĐĐ/ ĐĐKD/ Kho hàng
Thời gian: 10 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Giải thể doanh nghiệp
Thời gian: 10 ngày
Phí dịch vụ: 1.500.000 ₫
Dịch vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
Thời gian: 2 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

CÔNG TY LUẬT NTV
Dịch vụ Luật & Thuế

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất 12 - 2017

Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên nộp hồ sơ

"Luôn chủ động trong công việc, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ