Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

(Phí bao gồm 1.000.000 lệ phí nhà nước + phí khắc dấu tròn, chưa bao gồm VAT)

*KHÔNG TẠM ỨNG: khi chưa có Giấy phép *KHÔNG PHÁT SINH phí dịch vụ
*Nếu KHÔNG HÀI LÒNG: Hoàn trả 100% phí dịch vụ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN
(ngày làm việc)
GÓI DỊCH VỤ
(Đã bao gồm 1.000.000đ lệ phí nhà nước, chưa bao gồm VAT)
ĐĂNG KÝ
B1/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 7 ngày

KHỞI ĐẦU

(B1 --> B7)

1.750.000

1.490.000

(Dành cho công ty làm kế toán)

Đăng ký
B2/ Khắc con dấu tròn doanh nghiệp
B3/ Nộp và nhận Thông báo mẫu con dấu
B4/ Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
B5/ Mở tài khoản ngân hàng đối tác và nộp tại Sở KHĐT
B6/ Điều lệ công ty + Sổ thành viên/ cổ đông
B7/ Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn KH làm thủ tục Khai thuế
B8/ Thay mặt KH làm thủ tục Khai thuế 20 ngày

THÀNH CÔNG

(B1 --> B15)

2.750.000

2.390.000

(Dành cho công ty chưa có bộ phận Kế toán)

Đăng ký
B9/ Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định
B10/ Kê khai và Nộp tờ khai thuế môn bài
B11/ Thiết lập, nộp và nhận kết quả khai thuế ban đầu
B12/ Nộp, nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
B13/ Nộp, nhận đề nghị đặt in hóa đơn
B14/ Hỗ trợ thiết kế, in và nộp thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm phí in ấn)
B15/ Hỗ trợ sao y miễn phí các giấy tờ cần thiết
B16/ Voucher 200.000 đ khi mua chữ ký số 3 năm 20 ngày

THỊNH VƯỢNG

(B1 --> B19)

3.950.000

3.290.000

(Dành cho công ty chưa có bộ phận Kế toán)

Đăng ký
B17/ Báo cáo thuế 1 quý đầu tiên (trị giá từ 1.000.000đ)
B18/ Tư vấn riêng về Pháp luật kinh doanh 1 buổi tại văn phòng NTV
B19/ Hỗ trợ và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khi cơ quan thuế kiểm tra DN lần đầu

*** CÁC SẢN PHẨM BẮT BUỘC CHO DOANH NGHIỆP ***

1. Thiết bị đăng ký khai thuế qua mạng – chữ ký số VINA (Thương hiệu CKS UY TÍN CHẤT LƯỢNG) Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.
18 tháng: 1.787.000
48 tháng: 2.989.000 TẶNG: 1 QUÝ BÁO CÁO THUẾ ĐẦU TIÊN
2.  In Hóa Đơn GTGT Giấy Carbonless - trắng đen - 3 liên cao cấp:
* 02 cuốn: 320k/cuốn ** 05 cuốn: 200k/cuốn
*** 10 cuốn: 180k/cuốn
3. Bảng hiệu Mica Siêu Cứng - Siêu Bền:
Nền Xanh Chữ Trắng 22x39cm : 150.000
30x40cm: 200.000
Nền Đồng Chữ Đỏ 22x39cm: 200.00
30x40cm: 300.000
4. Khắc dấu xoay tự động & mực in sẵn:
Dấu 1 dòng (dấu tên/ chức danh ...) 80.000
Dấu 2 dòng (dấu tên & chức danh ...) 100.000
Dấu Mã Số Thuế 200.000

*** CHI PHÍ KHÁC ***

1. Thuế môn bài (tùy thuộc vào vốn điều lệ của DN - theo quy định của pháp luật hiện hành)
Từ 10 tỷ trở lên 3.000.000 VNĐ/năm Tùy theo mỗi ngân hàng: mức ký quỹ từ 500.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ
Dưới 10 tỷ 2.000.000 VNĐ/năm
Doanh nghiệp thành lập từ tháng 7 đến tháng 12 dương lịch: đóng thuế môn bài nửa năm (số tiền thuế môn bài bằng 1/2 số tiền thuế môn bài cả năm)
Tổng chi phí để thành lập doanh nghiệp từ: 6.300.000 - 9.999.000 VNĐ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Phí bao gồm 1.000.000 lệ phí nhà nước + phí khắc dấu tròn, chưa bao gồm VAT)

(KHÔNG PHÁT SINH: phí dịch vụ - KHÔNG TẠM ỨNG - Nếu KHÔNG HÀI LÒNG: Hoàn trả 100% phí dịch vụ)

GÓI KHỞI ĐẦU

(Dành cho công ty chưa có bộ phận Kế toán)

1.750.000 --> 1.490.000

B1/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
B2/ Khắc con dấu tròn doanh nghiệp
B3/ Nộp và nhận Thông báo mẫu con dấu
B4/ Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
B5/ Mở tài khoản ngân hàng đối tác và nộp tại Sở KHĐT
B6/ Điều lệ công ty + Sổ thành viên/ cổ đông
B7/ Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn KH làm thủ tục Khai thuế
Đăng ký

GÓI THÀNH CÔNG

(Dành cho công ty chưa có bộ phận kế toán)

2.750.000 --> 2.390.000

(Bao gồm gói Khởi Đầu + B8 - B15)
B8/ Thay mặt KH làm thủ tục Khai thuế
B9/ Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định
B10/ Kê khai và Nộp tờ khai thuế môn bài
B11/ Thiết lập, nộp và nhận kết quả khai thuế ban đầu
B12/ Nộp, nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
B13/ Nộp, nhận đề nghị đặt in hóa đơn
B14/ Hỗ trợ thiết kế, in và nộp thông báo phát hành hóa đơn
(Chưa bao gồm phí in ấn)
B15/ Hỗ trợ sao y miễn phí các giấy tờ cần thiết
Đăng ký

GÓI THỊNH VƯỢNG

(Dành cho công ty Khởi nghiệp Chuyên nghiệp)

3.950.000 --> 3.290.000

(Bao gồm gói Thành Công + B16 --> B19)
B16/ Voucher 200.000 đ khi mua chữ ký số 3 năm
B17/ Báo cáo thuế 1 quý đầu tiên (trị giá từ 1.000.000đ)
B18/ Tư vấn riêng về Pháp luật kinh doanh 1 buổi tại văn phòng NTV
B19/ Hỗ trợ và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khi cơ quan thuế kiểm tra DN lần đầu
Đăng ký

CÁC SẢN PHẨM BẮT BUỘC CHO DOANH NGHIỆP

(Luật NTV hỗ trợ khách hàng đóng tiền mua sản phẩm này từ nhà cung cấp uy tín, không thu phí dịch vụ từ việc hỗ này)

1. Thiết bị đăng ký khai thuế qua mạng – chữ ký số VINA
(Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.)
* 18 tháng: 1.787.000
* 48 tháng: 2.989.000 (Tặng 1 QUÝ BÁO CÁO THUẾ ĐẦU TIÊN)
2.  In Hóa Đơn GTGT Giấy Carbonless - trắng đen - 3 liên cao cấp:
(Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.)
* 02 cuốn: 320k/cuốn
* 05 cuốn: 200k/cuốn
* 10 cuốn: 180k/cuốn
3. Bảng hiệu Mica Siêu Cứng - Siêu Bền:
Nền Xanh Chữ Trắng/ nền đồng chữ đỏ:
* 22x39cm : 150.000/ 200.000
* 30x40cm: 200.000/ 300.000
4. Khắc dấu xoay tự động & mực in sẵn:
* Dấu 1 dòng: 80.000
* Dấu 2 dòng: 100.000
* Dấu Mã Số Thuế: 200.000

THUẾ MÔN BÀI + KÝ QUỸ NGÂN HÀNG

1. Thuế môn bài: Vốn điều lệ: Dưới 10 tỷ: 2.000.000 VNĐ/ năm - Từ 10 tỷ trở lên: 3.000.000 VNĐ/năm
2. Tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp: từ 500.000 - 1.000.000 (Tùy ngân hàng)
Tổng chi phí để thành lập doanh nghiệp từ: 6.300.000 - 9.999.000 VNĐ
(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ