Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

(Phí bao gồm 1.000.000 đ lệ phí nhà nước + phí khắc dấu tròn, chưa bao gồm VAT)

*KHÔNG TẠM ỨNG: khi chưa có Giấy phép *KHÔNG PHÁT SINH phí dịch vụ
*Nếu KHÔNG HÀI LÒNG: Hoàn trả 100% phí dịch vụ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN
(ngày làm việc)
GÓI DỊCH VỤ
(Đã bao gồm 1.000.000 đ lệ phí nhà nước, chưa bao gồm VAT)
ĐĂNG KÝ
B1/ Hỗ trợ sao y miễn phí các giấy tờ cần thiết 3 ngày

KHỞI ĐẦU

(B1 --> B9)

1.750.000 đ

1.490.000 đ

(Dành cho công ty đã có kế toán)

Tặng 01 bảng hiệu 22x39: nền xanh, chữ trắng

Tặng 50 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Đăng ký
B2/ Thiết lập hồ sơ đăng ký Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiệp
B3/ Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
B4/ Đăng ký mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
B5/ Khắc con dấu tròn doanh nghiệp 2 ngày
B6/ Nộp và nhận Thông báo mẫu con dấu
B7/ Mở tài khoản ngân hàng đối tác và nộp tại Sở KHĐT 2 ngày
B8/ Điều lệ công ty + Sổ thành viên/ cổ đông
B9/ Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục khai thuế
B10/ Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu 10 - 20 ngày

THỊNH VƯỢNG

(B1 --> B20)

2.990.000 đ

2.390.000 đ

(Dành cho công ty khởi nghiệp, chuyên nghiệp)

Tặng 01 bảng hiệu 30x40: nền đồng, chữ đỏ

Tặng 100 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Đăng ký
B11/ Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định
B12/ Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
B13/ Thiết lập, nộp và nhận kết quả khai thuế ban đầu
B14/ Nộp, nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
B15/ Nộp, nhận đề nghị đặt in hóa đơn
B16/ Hỗ trợ thiết kế, in và nộp thông báo phát hành hóa đơn (chưa bao gồm phí in ấn)
B17/ Hỗ trợ và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp lần đầu
B18/ Tặng báo cáo thuế 01 quý đầu tiên (trị giá từ 1.000.000đ)
B19/ Tư vấn riêng về pháp luật kinh doanh 01 buổi tại văn phòng Luật NTV
B20/ Tặng Voucher 200.000 đ khi mua chữ ký số 3 năm

*** CÁC SẢN PHẨM BẮT BUỘC CHO DOANH NGHIỆP ***

1. Thiết bị đăng ký khai thuế qua mạng – chữ ký số VINA (Thương hiệu CKS UY TÍN CHẤT LƯỢNG) Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.
12 tháng: 1.787.000 đ
36 tháng: 2.989.000 đ TẶNG: 1 QUÝ BÁO CÁO THUẾ ĐẦU TIÊN
2.  In Hóa Đơn GTGT Giấy Carbonless - trắng đen - 3 liên cao cấp:
* 02 cuốn: 320.000 đ/cuốn ** 05 cuốn: 200.000 đ/cuốn
*** 10 cuốn: 180.000 đ/cuốn
3. Bảng hiệu Mica Siêu Cứng - Siêu Bền:
Nền Xanh Chữ Trắng 22x39cm : 150.000 đ
30x40cm: 200.000 đ
Nền Đồng Chữ Đỏ 22x39cm: 200.00 đ
30x40cm: 300.000 đ
4. Khắc dấu xoay tự động & mực in sẵn:
Dấu 1 dòng (dấu tên/ chức danh ...) 80.000 đ
Dấu 2 dòng (dấu tên & chức danh ...) 100.000 đ
Dấu Mã Số Thuế 200.000 đ

*** CHI PHÍ KHÁC ***

1. Thuế môn bài (tùy thuộc vào vốn điều lệ của DN - theo quy định của pháp luật hiện hành)
Từ 10 tỷ trở lên 3.000.000 đ/năm Tùy theo mỗi ngân hàng: mức ký quỹ từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ
Từ dưới 10 tỷ 2.000.000 đ/năm
Doanh nghiệp thành lập từ tháng 7 đến tháng 12 dương lịch: đóng thuế môn bài nửa năm (số tiền thuế môn bài bằng 1/2 số tiền thuế môn bài cả năm)
Tổng chi phí để thành lập doanh nghiệp từ: 5.100.000 đ - 8.999.000 đ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Phí bao gồm 1.000.000 đ lệ phí nhà nước + phí khắc dấu tròn, chưa bao gồm VAT)

(KHÔNG PHÁT SINH: phí dịch vụ - KHÔNG TẠM ỨNG - Nếu KHÔNG HÀI LÒNG: Hoàn trả 100% phí dịch vụ)

GÓI KHỞI ĐẦU

(Dành cho công ty khởi nghiệp chuyên nghiệp)

1.750.000 đ --> 1.490.000 đ

Tặng 01 bảng hiệu 22x39: nền xanh, chữ trắng

Tặng 50 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

(Từ B1 --> B9)
B1/ Hỗ trợ sao y miễn phí các giấy tờ cần thiết
B2/ Thiết lập hồ sơ đăng ký Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiệp
B3/ Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
B4/ Đăng ký mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
B5/ Khắc con dấu tròn doanh nghiệp
B6/ Nộp và nhận Thông báo mẫu con dấu
B7/ Mở tài khoản ngân hàng đối tác và nộp tại Sở KHĐT
B8/ Điều lệ công ty + Sổ thành viên/ cổ đông
B9/ Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục khai thuế
Đăng ký

GÓI THỊNH VƯỢNG

(Dành cho công ty Khởi nghiệp Chuyên nghiệp)

2.990.000 đ --> 2.390.000 đ

Tặng 01 bảng hiệu 30x40: nền đồng, chữ đỏ

Tặng 100 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

(Bao gồm gói Khởi Đầu + B10 --> B20)
B10/ Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu
B11/ Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định
B12/ Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
B13/ Thiết lập, nộp và nhận kết quả khai thuế ban đầu
B14/ Nộp, nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
B15/ Nộp, nhận đề nghị đặt in hóa đơn
B16/ Hỗ trợ thiết kế, in và nộp thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm phí in ấn)
B17/ Hỗ trợ và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp lần đầu
B18/ Tặng báo cáo thuế 01 quý đầu tiên (trị giá từ 1.000.000đ)
B19/ Tư vấn riêng về pháp luật kinh doanh 01 buổi tại văn phòng Luật NTV
20/ Tặng Voucher 200.000 đ khi mua chữ ký số 3 năm
Đăng ký

CÁC SẢN PHẨM BẮT BUỘC CHO DOANH NGHIỆP

(Luật NTV hỗ trợ khách hàng đóng tiền mua sản phẩm này từ nhà cung cấp uy tín, không thu phí dịch vụ từ việc hỗ này)

1. Thiết bị đăng ký khai thuế qua mạng – chữ ký số VINA
(Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.)
* 12 tháng: 1.787.000 đ
* 36 tháng: 2.989.000 đ (Tặng 1 QUÝ BÁO CÁO THUẾ ĐẦU TIÊN)
2.  In Hóa Đơn GTGT Giấy Carbonless - trắng đen - 3 liên cao cấp:
(Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.)
* 02 cuốn: 320.000đ/cuốn
* 05 cuốn: 200.000đ/cuốn
* 10 cuốn: 180.000đ/cuốn
3. Bảng hiệu Mica Siêu Cứng - Siêu Bền:
Nền Xanh Chữ Trắng/ nền đồng chữ đỏ:
* 22x39cm : 150.000 đ/ 200.000 đ
* 30x40cm: 200.000 đ/ 300.000 đ
4. Khắc dấu xoay tự động & mực in sẵn:
* Dấu 1 dòng: 80.000
* Dấu 2 dòng: 100.000 đ
* Dấu Mã Số Thuế: 200.000 đ

THUẾ MÔN BÀI + KÝ QUỸ NGÂN HÀNG

1. Thuế môn bài: Vốn điều lệ: Từ dưới 10 tỷ: 2.000.000 đ/ năm - Từ 10 tỷ trở lên: 3.000.000 đ/năm
2. Tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp: từ 500.000 đ - 1.000.000 đ (Tùy ngân hàng)
Tổng chi phí để thành lập doanh nghiệp từ: 5.100.000 đ - 8.999.000 đ

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất 12 - 2017

Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên nộp hồ sơ

"Luôn chủ động trong công việc, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng"

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

(Phí bao gồm 1.000.000 đ lệ phí nhà nước + phí khắc dấu tròn, chưa bao gồm VAT)

*KHÔNG TẠM ỨNG: khi chưa có Giấy phép *KHÔNG PHÁT SINH phí dịch vụ
*Nếu KHÔNG HÀI LÒNG: Hoàn trả 100% phí dịch vụ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN
(ngày làm việc)
GÓI DỊCH VỤ
(Đã bao gồm 1.000.000 đ lệ phí nhà nước, chưa bao gồm VAT)
ĐĂNG KÝ
B1/ Hỗ trợ sao y miễn phí các giấy tờ cần thiết 3 ngày

KHỞI ĐẦU

(B1 --> B9)

1.750.000 đ

1.490.000 đ

(Dành cho công ty đã có kế toán)

Tặng 01 bảng hiệu 22x39: nền xanh, chữ trắng

Tặng 50 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Đăng ký
B2/ Thiết lập hồ sơ đăng ký Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiệp
B3/ Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
B4/ Đăng ký mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
B5/ Khắc con dấu tròn doanh nghiệp 2 ngày
B6/ Nộp và nhận Thông báo mẫu con dấu
B7/ Mở tài khoản ngân hàng đối tác và nộp tại Sở KHĐT 2 ngày
B8/ Điều lệ công ty + Sổ thành viên/ cổ đông
B9/ Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục khai thuế
B10/ Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu 10 - 20 ngày

THỊNH VƯỢNG

(B1 --> B20)

2.990.000 đ

2.390.000 đ

(Dành cho công ty khởi nghiệp, chuyên nghiệp)

Tặng 01 bảng hiệu 30x40: nền đồng, chữ đỏ

Tặng 100 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Đăng ký
B11/ Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định
B12/ Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
B13/ Thiết lập, nộp và nhận kết quả khai thuế ban đầu
B14/ Nộp, nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
B15/ Nộp, nhận đề nghị đặt in hóa đơn
B16/ Hỗ trợ thiết kế, in và nộp thông báo phát hành hóa đơn (chưa bao gồm phí in ấn)
B17/ Hỗ trợ và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp lần đầu
B18/ Tặng báo cáo thuế 01 quý đầu tiên (trị giá từ 1.000.000đ)
B19/ Tư vấn riêng về pháp luật kinh doanh 01 buổi tại văn phòng Luật NTV
B20/ Tặng Voucher 200.000 đ khi mua chữ ký số 3 năm

*** CÁC SẢN PHẨM BẮT BUỘC CHO DOANH NGHIỆP ***

1. Thiết bị đăng ký khai thuế qua mạng – chữ ký số VINA (Thương hiệu CKS UY TÍN CHẤT LƯỢNG) Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.
12 tháng: 1.787.000 đ
36 tháng: 2.989.000 đ TẶNG: 1 QUÝ BÁO CÁO THUẾ ĐẦU TIÊN
2.  In Hóa Đơn GTGT Giấy Carbonless - trắng đen - 3 liên cao cấp:
* 02 cuốn: 320.000 đ/cuốn ** 05 cuốn: 200.000 đ/cuốn
*** 10 cuốn: 180.000 đ/cuốn
3. Bảng hiệu Mica Siêu Cứng - Siêu Bền:
Nền Xanh Chữ Trắng 22x39cm : 150.000 đ
30x40cm: 200.000 đ
Nền Đồng Chữ Đỏ 22x39cm: 200.00 đ
30x40cm: 300.000 đ
4. Khắc dấu xoay tự động & mực in sẵn:
Dấu 1 dòng (dấu tên/ chức danh ...) 80.000 đ
Dấu 2 dòng (dấu tên & chức danh ...) 100.000 đ
Dấu Mã Số Thuế 200.000 đ

*** CHI PHÍ KHÁC ***

1. Thuế môn bài (tùy thuộc vào vốn điều lệ của DN - theo quy định của pháp luật hiện hành)
Từ 10 tỷ trở lên 3.000.000 đ/năm Tùy theo mỗi ngân hàng: mức ký quỹ từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ
Từ dưới 10 tỷ 2.000.000 đ/năm
Doanh nghiệp thành lập từ tháng 7 đến tháng 12 dương lịch: đóng thuế môn bài nửa năm (số tiền thuế môn bài bằng 1/2 số tiền thuế môn bài cả năm)
Tổng chi phí để thành lập doanh nghiệp từ: 5.100.000 đ - 8.999.000 đ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Phí bao gồm 1.000.000 đ lệ phí nhà nước + phí khắc dấu tròn, chưa bao gồm VAT)

(KHÔNG PHÁT SINH: phí dịch vụ - KHÔNG TẠM ỨNG - Nếu KHÔNG HÀI LÒNG: Hoàn trả 100% phí dịch vụ)

GÓI KHỞI ĐẦU

(Dành cho công ty khởi nghiệp chuyên nghiệp)

1.750.000 đ --> 1.490.000 đ

Tặng 01 bảng hiệu 22x39: nền xanh, chữ trắng

Tặng 50 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

(Từ B1 --> B9)
B1/ Hỗ trợ sao y miễn phí các giấy tờ cần thiết
B2/ Thiết lập hồ sơ đăng ký Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiệp
B3/ Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
B4/ Đăng ký mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
B5/ Khắc con dấu tròn doanh nghiệp
B6/ Nộp và nhận Thông báo mẫu con dấu
B7/ Mở tài khoản ngân hàng đối tác và nộp tại Sở KHĐT
B8/ Điều lệ công ty + Sổ thành viên/ cổ đông
B9/ Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục khai thuế
Đăng ký

GÓI THỊNH VƯỢNG

(Dành cho công ty Khởi nghiệp Chuyên nghiệp)

2.990.000 đ --> 2.390.000 đ

Tặng 01 bảng hiệu 30x40: nền đồng, chữ đỏ

Tặng 100 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

(Bao gồm gói Khởi Đầu + B10 --> B20)
B10/ Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu
B11/ Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định
B12/ Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
B13/ Thiết lập, nộp và nhận kết quả khai thuế ban đầu
B14/ Nộp, nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
B15/ Nộp, nhận đề nghị đặt in hóa đơn
B16/ Hỗ trợ thiết kế, in và nộp thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm phí in ấn)
B17/ Hỗ trợ và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp lần đầu
B18/ Tặng báo cáo thuế 01 quý đầu tiên (trị giá từ 1.000.000đ)
B19/ Tư vấn riêng về pháp luật kinh doanh 01 buổi tại văn phòng Luật NTV
20/ Tặng Voucher 200.000 đ khi mua chữ ký số 3 năm
Đăng ký

CÁC SẢN PHẨM BẮT BUỘC CHO DOANH NGHIỆP

(Luật NTV hỗ trợ khách hàng đóng tiền mua sản phẩm này từ nhà cung cấp uy tín, không thu phí dịch vụ từ việc hỗ này)

1. Thiết bị đăng ký khai thuế qua mạng – chữ ký số VINA
(Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.)
* 12 tháng: 1.787.000 đ
* 36 tháng: 2.989.000 đ (Tặng 1 QUÝ BÁO CÁO THUẾ ĐẦU TIÊN)
2.  In Hóa Đơn GTGT Giấy Carbonless - trắng đen - 3 liên cao cấp:
(Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.)
* 02 cuốn: 320.000đ/cuốn
* 05 cuốn: 200.000đ/cuốn
* 10 cuốn: 180.000đ/cuốn
3. Bảng hiệu Mica Siêu Cứng - Siêu Bền:
Nền Xanh Chữ Trắng/ nền đồng chữ đỏ:
* 22x39cm : 150.000 đ/ 200.000 đ
* 30x40cm: 200.000 đ/ 300.000 đ
4. Khắc dấu xoay tự động & mực in sẵn:
* Dấu 1 dòng: 80.000
* Dấu 2 dòng: 100.000 đ
* Dấu Mã Số Thuế: 200.000 đ

THUẾ MÔN BÀI + KÝ QUỸ NGÂN HÀNG

1. Thuế môn bài: Vốn điều lệ: Từ dưới 10 tỷ: 2.000.000 đ/ năm - Từ 10 tỷ trở lên: 3.000.000 đ/năm
2. Tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp: từ 500.000 đ - 1.000.000 đ (Tùy ngân hàng)
Tổng chi phí để thành lập doanh nghiệp từ: 5.100.000 đ - 8.999.000 đ

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất 12 - 2017

Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên nộp hồ sơ

"Luôn chủ động trong công việc, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng"

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

(Phí bao gồm 1.000.000 đ lệ phí nhà nước + phí khắc dấu tròn, chưa bao gồm VAT)

*KHÔNG TẠM ỨNG: khi chưa có Giấy phép *KHÔNG PHÁT SINH phí dịch vụ
*Nếu KHÔNG HÀI LÒNG: Hoàn trả 100% phí dịch vụ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN
(ngày làm việc)
GÓI DỊCH VỤ
(Đã bao gồm 1.000.000 đ lệ phí nhà nước, chưa bao gồm VAT)
ĐĂNG KÝ
B1/ Hỗ trợ sao y miễn phí các giấy tờ cần thiết 3 ngày

KHỞI ĐẦU

(B1 --> B9)

1.750.000 đ

1.490.000 đ

(Dành cho công ty đã có kế toán)

Tặng 01 bảng hiệu 22x39: nền xanh, chữ trắng

Tặng 50 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Đăng ký
B2/ Thiết lập hồ sơ đăng ký Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiệp
B3/ Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
B4/ Đăng ký mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
B5/ Khắc con dấu tròn doanh nghiệp 2 ngày
B6/ Nộp và nhận Thông báo mẫu con dấu
B7/ Mở tài khoản ngân hàng đối tác và nộp tại Sở KHĐT 2 ngày
B8/ Điều lệ công ty + Sổ thành viên/ cổ đông
B9/ Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục khai thuế
B10/ Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu 10 - 20 ngày

THỊNH VƯỢNG

(B1 --> B20)

2.990.000 đ

2.390.000 đ

(Dành cho công ty khởi nghiệp, chuyên nghiệp)

Tặng 01 bảng hiệu 30x40: nền đồng, chữ đỏ

Tặng 100 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Đăng ký
B11/ Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định
B12/ Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
B13/ Thiết lập, nộp và nhận kết quả khai thuế ban đầu
B14/ Nộp, nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
B15/ Nộp, nhận đề nghị đặt in hóa đơn
B16/ Hỗ trợ thiết kế, in và nộp thông báo phát hành hóa đơn (chưa bao gồm phí in ấn)
B17/ Hỗ trợ và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp lần đầu
B18/ Tặng báo cáo thuế 01 quý đầu tiên (trị giá từ 1.000.000đ)
B19/ Tư vấn riêng về pháp luật kinh doanh 01 buổi tại văn phòng Luật NTV
B20/ Tặng Voucher 200.000 đ khi mua chữ ký số 3 năm

*** CÁC SẢN PHẨM BẮT BUỘC CHO DOANH NGHIỆP ***

1. Thiết bị đăng ký khai thuế qua mạng – chữ ký số VINA (Thương hiệu CKS UY TÍN CHẤT LƯỢNG) Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.
12 tháng: 1.787.000 đ
36 tháng: 2.989.000 đ TẶNG: 1 QUÝ BÁO CÁO THUẾ ĐẦU TIÊN
2.  In Hóa Đơn GTGT Giấy Carbonless - trắng đen - 3 liên cao cấp:
* 02 cuốn: 320.000 đ/cuốn ** 05 cuốn: 200.000 đ/cuốn
*** 10 cuốn: 180.000 đ/cuốn
3. Bảng hiệu Mica Siêu Cứng - Siêu Bền:
Nền Xanh Chữ Trắng 22x39cm : 150.000 đ
30x40cm: 200.000 đ
Nền Đồng Chữ Đỏ 22x39cm: 200.00 đ
30x40cm: 300.000 đ
4. Khắc dấu xoay tự động & mực in sẵn:
Dấu 1 dòng (dấu tên/ chức danh ...) 80.000 đ
Dấu 2 dòng (dấu tên & chức danh ...) 100.000 đ
Dấu Mã Số Thuế 200.000 đ

*** CHI PHÍ KHÁC ***

1. Thuế môn bài (tùy thuộc vào vốn điều lệ của DN - theo quy định của pháp luật hiện hành)
Từ 10 tỷ trở lên 3.000.000 đ/năm Tùy theo mỗi ngân hàng: mức ký quỹ từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ
Từ dưới 10 tỷ 2.000.000 đ/năm
Doanh nghiệp thành lập từ tháng 7 đến tháng 12 dương lịch: đóng thuế môn bài nửa năm (số tiền thuế môn bài bằng 1/2 số tiền thuế môn bài cả năm)
Tổng chi phí để thành lập doanh nghiệp từ: 5.100.000 đ - 8.999.000 đ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Phí bao gồm 1.000.000 đ lệ phí nhà nước + phí khắc dấu tròn, chưa bao gồm VAT)

(KHÔNG PHÁT SINH: phí dịch vụ - KHÔNG TẠM ỨNG - Nếu KHÔNG HÀI LÒNG: Hoàn trả 100% phí dịch vụ)

GÓI KHỞI ĐẦU

(Dành cho công ty khởi nghiệp chuyên nghiệp)

1.750.000 đ --> 1.490.000 đ

Tặng 01 bảng hiệu 22x39: nền xanh, chữ trắng

Tặng 50 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

(Từ B1 --> B9)
B1/ Hỗ trợ sao y miễn phí các giấy tờ cần thiết
B2/ Thiết lập hồ sơ đăng ký Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiệp
B3/ Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
B4/ Đăng ký mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
B5/ Khắc con dấu tròn doanh nghiệp
B6/ Nộp và nhận Thông báo mẫu con dấu
B7/ Mở tài khoản ngân hàng đối tác và nộp tại Sở KHĐT
B8/ Điều lệ công ty + Sổ thành viên/ cổ đông
B9/ Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục khai thuế
Đăng ký

GÓI THỊNH VƯỢNG

(Dành cho công ty Khởi nghiệp Chuyên nghiệp)

2.990.000 đ --> 2.390.000 đ

Tặng 01 bảng hiệu 30x40: nền đồng, chữ đỏ

Tặng 100 số hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

(Bao gồm gói Khởi Đầu + B10 --> B20)
B10/ Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu
B11/ Đăng ký nộp thuế điện tử theo quy định
B12/ Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài
B13/ Thiết lập, nộp và nhận kết quả khai thuế ban đầu
B14/ Nộp, nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế
B15/ Nộp, nhận đề nghị đặt in hóa đơn
B16/ Hỗ trợ thiết kế, in và nộp thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm phí in ấn)
B17/ Hỗ trợ và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp lần đầu
B18/ Tặng báo cáo thuế 01 quý đầu tiên (trị giá từ 1.000.000đ)
B19/ Tư vấn riêng về pháp luật kinh doanh 01 buổi tại văn phòng Luật NTV
20/ Tặng Voucher 200.000 đ khi mua chữ ký số 3 năm
Đăng ký

CÁC SẢN PHẨM BẮT BUỘC CHO DOANH NGHIỆP

(Luật NTV hỗ trợ khách hàng đóng tiền mua sản phẩm này từ nhà cung cấp uy tín, không thu phí dịch vụ từ việc hỗ này)

1. Thiết bị đăng ký khai thuế qua mạng – chữ ký số VINA
(Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.)
* 12 tháng: 1.787.000 đ
* 36 tháng: 2.989.000 đ (Tặng 1 QUÝ BÁO CÁO THUẾ ĐẦU TIÊN)
2.  In Hóa Đơn GTGT Giấy Carbonless - trắng đen - 3 liên cao cấp:
(Dùng khai thuế - nộp thuế điện tử, BHXH điện tử, hải quan điện tử.)
* 02 cuốn: 320.000đ/cuốn
* 05 cuốn: 200.000đ/cuốn
* 10 cuốn: 180.000đ/cuốn
3. Bảng hiệu Mica Siêu Cứng - Siêu Bền:
Nền Xanh Chữ Trắng/ nền đồng chữ đỏ:
* 22x39cm : 150.000 đ/ 200.000 đ
* 30x40cm: 200.000 đ/ 300.000 đ
4. Khắc dấu xoay tự động & mực in sẵn:
* Dấu 1 dòng: 80.000
* Dấu 2 dòng: 100.000 đ
* Dấu Mã Số Thuế: 200.000 đ

THUẾ MÔN BÀI + KÝ QUỸ NGÂN HÀNG

1. Thuế môn bài: Vốn điều lệ: Từ dưới 10 tỷ: 2.000.000 đ/ năm - Từ 10 tỷ trở lên: 3.000.000 đ/năm
2. Tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp: từ 500.000 đ - 1.000.000 đ (Tùy ngân hàng)
Tổng chi phí để thành lập doanh nghiệp từ: 5.100.000 đ - 8.999.000 đ

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

NV Xuất Sắc nhất 12 - 2017

Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên nộp hồ sơ

"Luôn chủ động trong công việc, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ