Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính năm 2017

HẠN CHÓT NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 LÀ NGÀY 31/03/2018

 Nộp báo cáo tài chính (quyết toán thuế) là trách nhiệm của Doanh Nghiệp

Khuyến Mãi:

 • GIẢM 10% – khách liên hệ gửi chứng từ trước 20/02/2017
 • GIẢM 5% – khách thanh toán 1 lần khi bàn giao chứng từ ban đầu

Quyền Lợi Đặc Biệt:

 • Hỗ trợ tư vấn luật thuế miễn phí 0909421886
 • Trực tiếp hỗ trợ khách làm việc cơ quan thuế khi cần

A. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

 1. Rà soát tờ khai thuế hàng tháng và điều chỉnh các sai sót về hóa đơn.
 2. Hoàn thiện, phân loại chứng từ trước khi làm BCTC.
 3. Cân đối chi phí ĐÚNG LUẬT và CÓ LỢI NHẤT cho doanh nghiệp.
 4. Tư vấn cho DN các luật định, chính sách và các vấn đề xử phạt thuế.
 5. Tư vấn rủi ro cho doanh nghiệp về doanh thu, chi phí, dòng tiền.
 6. Chốt số liệu và lập các báo cáo tài chính hoàn chỉnh.
 7. Nộp báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm.
 8. Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Chi cục thống kê.

B. BẢNG GIÁ:

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ  DỊCH VỤ  THƯƠNG MẠI  XÂY DỰNG  SẢN XUẤT
1 Không phát sinh  900,000  900,000  900,000  900,000
2 Từ 01 – 20 chứng từ  1,500,000  1,800,000  1,500,000  1,800,000
3 Từ 21 – 50 chứng từ  2,000,000  3,000,000  2,400,000  3,000,000
4 Từ 51 – 100 chứng từ/năm  2,700,000  3,600,000  3,300,000  3,600,000
5 Từ 101 – 150 chứng từ/năm  3,000,000  4,500,000  4,200,000  4,500,000
6 Từ 151 – 200 chứng từ/năm  3,600,000  5,400,000  4,800,000  5,400,000
7 Từ 201 chứng từ trở lên/năm  Tùy Trường Hợp

C. QUY TRÌNH GIAO NHẬN CHỨNG TỪ:

 • Luật NTV giao nhận tận nơi theo yêu cầu Quý Khách.
 • Hotline hỗ trợ dịch vụ tận nơi 028 38361963 (Giờ hành chính) – 0909421886 (Hỗ trợ 24/7).

D. QUY TRÌNH THANH TOÁN:

 • Thanh toán 100% hoặc 50% tổng phí khi bàn giao chứng từ ban đầu.
 • Thanh toán phần còn lại (nếu có) khi kí báo cáo tài chính bản cứng để nộp Chi cục thống kê.

CÔNG TY LUẬT NTV

KINH DOANH ĐÚNG LUẬT

 

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

NGUYỄN THỊ TRÚC - Chuyên viên BP ĐKKD

"Trúc luôn có trách nhiệm với tất cả các công việc được giao, luôn mẫn cán với công việc trong và ngoài giờ"

Bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính năm 2017

HẠN CHÓT NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 LÀ NGÀY 31/03/2018

 Nộp báo cáo tài chính (quyết toán thuế) là trách nhiệm của Doanh Nghiệp

Khuyến Mãi:

 • GIẢM 10% – khách liên hệ gửi chứng từ trước 20/02/2017
 • GIẢM 5% – khách thanh toán 1 lần khi bàn giao chứng từ ban đầu

Quyền Lợi Đặc Biệt:

 • Hỗ trợ tư vấn luật thuế miễn phí 0909421886
 • Trực tiếp hỗ trợ khách làm việc cơ quan thuế khi cần

A. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

 1. Rà soát tờ khai thuế hàng tháng và điều chỉnh các sai sót về hóa đơn.
 2. Hoàn thiện, phân loại chứng từ trước khi làm BCTC.
 3. Cân đối chi phí ĐÚNG LUẬT và CÓ LỢI NHẤT cho doanh nghiệp.
 4. Tư vấn cho DN các luật định, chính sách và các vấn đề xử phạt thuế.
 5. Tư vấn rủi ro cho doanh nghiệp về doanh thu, chi phí, dòng tiền.
 6. Chốt số liệu và lập các báo cáo tài chính hoàn chỉnh.
 7. Nộp báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm.
 8. Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Chi cục thống kê.

B. BẢNG GIÁ:

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ  DỊCH VỤ  THƯƠNG MẠI  XÂY DỰNG  SẢN XUẤT
1 Không phát sinh  900,000  900,000  900,000  900,000
2 Từ 01 – 20 chứng từ  1,500,000  1,800,000  1,500,000  1,800,000
3 Từ 21 – 50 chứng từ  2,000,000  3,000,000  2,400,000  3,000,000
4 Từ 51 – 100 chứng từ/năm  2,700,000  3,600,000  3,300,000  3,600,000
5 Từ 101 – 150 chứng từ/năm  3,000,000  4,500,000  4,200,000  4,500,000
6 Từ 151 – 200 chứng từ/năm  3,600,000  5,400,000  4,800,000  5,400,000
7 Từ 201 chứng từ trở lên/năm  Tùy Trường Hợp

C. QUY TRÌNH GIAO NHẬN CHỨNG TỪ:

 • Luật NTV giao nhận tận nơi theo yêu cầu Quý Khách.
 • Hotline hỗ trợ dịch vụ tận nơi 028 38361963 (Giờ hành chính) – 0909421886 (Hỗ trợ 24/7).

D. QUY TRÌNH THANH TOÁN:

 • Thanh toán 100% hoặc 50% tổng phí khi bàn giao chứng từ ban đầu.
 • Thanh toán phần còn lại (nếu có) khi kí báo cáo tài chính bản cứng để nộp Chi cục thống kê.

CÔNG TY LUẬT NTV

KINH DOANH ĐÚNG LUẬT

 

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

NGUYỄN THỊ TRÚC - Chuyên viên BP ĐKKD

"Trúc luôn có trách nhiệm với tất cả các công việc được giao, luôn mẫn cán với công việc trong và ngoài giờ"

Bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính năm 2017

HẠN CHÓT NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 LÀ NGÀY 31/03/2018

 Nộp báo cáo tài chính (quyết toán thuế) là trách nhiệm của Doanh Nghiệp

Khuyến Mãi:

 • GIẢM 10% – khách liên hệ gửi chứng từ trước 20/02/2017
 • GIẢM 5% – khách thanh toán 1 lần khi bàn giao chứng từ ban đầu

Quyền Lợi Đặc Biệt:

 • Hỗ trợ tư vấn luật thuế miễn phí 0909421886
 • Trực tiếp hỗ trợ khách làm việc cơ quan thuế khi cần

A. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

 1. Rà soát tờ khai thuế hàng tháng và điều chỉnh các sai sót về hóa đơn.
 2. Hoàn thiện, phân loại chứng từ trước khi làm BCTC.
 3. Cân đối chi phí ĐÚNG LUẬT và CÓ LỢI NHẤT cho doanh nghiệp.
 4. Tư vấn cho DN các luật định, chính sách và các vấn đề xử phạt thuế.
 5. Tư vấn rủi ro cho doanh nghiệp về doanh thu, chi phí, dòng tiền.
 6. Chốt số liệu và lập các báo cáo tài chính hoàn chỉnh.
 7. Nộp báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm.
 8. Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Chi cục thống kê.

B. BẢNG GIÁ:

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ  DỊCH VỤ  THƯƠNG MẠI  XÂY DỰNG  SẢN XUẤT
1 Không phát sinh  900,000  900,000  900,000  900,000
2 Từ 01 – 20 chứng từ  1,500,000  1,800,000  1,500,000  1,800,000
3 Từ 21 – 50 chứng từ  2,000,000  3,000,000  2,400,000  3,000,000
4 Từ 51 – 100 chứng từ/năm  2,700,000  3,600,000  3,300,000  3,600,000
5 Từ 101 – 150 chứng từ/năm  3,000,000  4,500,000  4,200,000  4,500,000
6 Từ 151 – 200 chứng từ/năm  3,600,000  5,400,000  4,800,000  5,400,000
7 Từ 201 chứng từ trở lên/năm  Tùy Trường Hợp

C. QUY TRÌNH GIAO NHẬN CHỨNG TỪ:

 • Luật NTV giao nhận tận nơi theo yêu cầu Quý Khách.
 • Hotline hỗ trợ dịch vụ tận nơi 028 38361963 (Giờ hành chính) – 0909421886 (Hỗ trợ 24/7).

D. QUY TRÌNH THANH TOÁN:

 • Thanh toán 100% hoặc 50% tổng phí khi bàn giao chứng từ ban đầu.
 • Thanh toán phần còn lại (nếu có) khi kí báo cáo tài chính bản cứng để nộp Chi cục thống kê.

CÔNG TY LUẬT NTV

KINH DOANH ĐÚNG LUẬT

 

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

NGUYỄN THỊ TRÚC - Chuyên viên BP ĐKKD

"Trúc luôn có trách nhiệm với tất cả các công việc được giao, luôn mẫn cán với công việc trong và ngoài giờ"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ