Download các mẫu hợp đồng thường dùng

Các mẫu hợp đồng thường dùng

 1. Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng
 2. Mẫu Hợp đồng sữa chữa nhà
 3. Mẫu Hợp đồng lao động
 4. Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở
 5. Mẫu Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
 6. Mẫu Hợp đồng thuê đất
 7. Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền
 8. Biễu mẫu Bảng tổng hợp nguyên…
 9. Biễu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ …
 10. Biễu mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý
 11. Biễu mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm
 12. Biễu mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 13. Biễu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
 14. Biễu mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài
 15. Biễu mẫu Hợp đồng cho vay mượn tài sản
 16. Biễu mẫu Hợp đồng cho thuê
 17. Biễu mẫu Hợp đồng chuyển đổi
 18. BM Hợp đồng chuyển giao công nghệ
 19. BM Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 20. BM Hợp đồng cho vay tiền
 21. BM Hợp đồng đại diện
 22. BM Hợp đồng đại lý
 23. BM Hợp đồng di làm việc ở nước ngoài
 24. BM Hợp đồng dịch vụ quảng cáo
 25. BM Hợp đồng dịch vụ trưng bày
 26. BM Hợp đồng gia công đặt hàng
 27. BM Hợp đồng giao nhận thầu xây
 28. BM Hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế
 29. BM Hợp đồng kinh tế về giao…
 30. BM Hợp đồng gởi hàng vào kho
 31. BM Hợp đồng góp vốn bằng căn
 32. BM Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 33. BM Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng
 34. BM Hợp đồng in (văn hóa phẩm)
 35. BM Hợp đồng ký gởi hàng hóa
 36. BM Hợp đồng lắp ráp thiết bị
 37. BM Hợp đồng lao động
 38. BM Hợp đồng liên doanh
 39. BM Hợp đồng mua bán căn hộ nhà
 40. BM Hợp đồng mua bán diện
 41. BM Hợp đồng mua bán hàng hóa
 42. BM Hợp đồng mua bán nhà ở
 43. BM Hợp đồng mua bán tài sản
 44. BM Hợp đồng nghiên cứu thiết kế
 45. BM Hợp đồng tặng cho căn hộ
 46. BM Hợp đồng tặng cho quyền sở…
 47. BM Hợp đồng cho tài sản
 48. BM Hợp đồng thành lập đại lý
 49. BM Hợp đồng thế chấp căn hộ
 50. BM Hợp đồng thuê lại đất

Giấy tờ nhân sự

 1. Mẫu giấy mời họp
 2. Mẫu Bản sao giấy khai sinh
 3. Mẫu giấy chứng nhận kết hôn
 4. Mẫu giấy khai đăng ký kết hôn
 5. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy…
 6. Mẫu đơn xin phép xây dựng
 7. Mẫu phiếu gởi
 8. Mẫu lý lịch tự thuật
 9. Mẫu giấy phép xây dựng
 10. Mẫu giấy khai sinh
 11. Mẫu giấy chứng tử ( bản sao)
 12. Mẫu bản sao giấy chứng tử
 13. Mẫu giấy chứng tử
 14. Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe
 15. Mẫu đơn xin việc làm hoặc học…
 16. Mẫu đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà
 17. Mẫu đơn xin thuê nhà
 18. Mẫu Hợp đồng thuê nhà
 19. Mẫu đơn xin đăng ký điều chỉnh CC nghề xây dựng …
 20. Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
 21. Mẫu Sơ Yếu lý Lịch
 22. Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở
 23. Mẫu giấy ủy quyền nhà
 24. Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
 25. sơ yếu lý lịch thường dùng
 26. Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động
 27. Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
 28. Mẫu quyết địh về việc chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác
 29. Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động (cùa người nước ngoài)
 30. Mẫu hợp đồng đại lý
 31. Mẫu hợp đồng môi giới thương mại
 32. Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa
 33. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
 34. Biễu mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (1)
 35. Biễu mẫu tờ khai cấp lại thẻ thường trú
 36. Biễu mẫu đơn đề nghị cấp,bổ sung , sữa đổi thị thực, gia hạn trạm trú
 37. Biễu mẫu đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh
 38. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài bằng thường trú tại Việt Nam
 39. Đơn xin thường trú (dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam )
 40. Biễu mẫu đơn xin thị thực Việt Nam
 41. Biễu mẫu bản tự khai lý lịch
 42. Biễu mẫu đơn xin hồi hương
 43. Biễu mẫu thẻ tạm trú
 44. Biễu mẫu thẻ thường trú
 45. Biễu mẫu đơn xin miễn thị thực
 46. Biễu mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành nhập cảnh
 47. Biễu mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (1)
 48. Biễu mẫu tờ khai đề nghị gia hạn, bổ sung, sữa đổi, cấp đổi hộ chiếu phổ thông