Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 09/2017: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tin khuyến mãi tháng 12/2016: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
Dịch vụ Thời gian Phí dịch vụ
Thay đổi tên công ty 1-3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi đia chỉ công ty 1-3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi ngành nghề kinh doanh 1-3 ngày 500.000 ₫
Tăng vốn điều lệ 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi đại diện pháp luật 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpldoanh nghiệp tư nhân 3 ngày 700.000 ₫
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP 3 ngày 1.000.000 ₫
Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD 3 ngày 500.000 ₫
Thay đổi thông tin CMND 3 ngày 500.000 ₫
Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD 3 ngày 500.000 ₫
Đổi dấu (đã bao gồm lệ phí nhà nước) 2 ngày 600.000 ₫
Cấp lại con dấu do mất 3 ngày 1.000.000 ₫
Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn 3 ngày 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt động công ty 3 ngày 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh 3 ngày 700.000 ₫
Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD 3 ngày 700.000 ₫
Giải thể CN/ VPĐĐ/ ĐĐKD/ Kho hàng 10 ngày 1.000.000 ₫
Giải thể doanh nghiệp 10 ngày 1.500.000 ₫
Dịch vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 2 ngày 1.000.000 ₫

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

Tin khuyến mãi tháng 12/2016: Nếu quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 chi phí sẽ được giảm còn 200.000đ/ nội dung thay đổi)
Thay đổi tên công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi đia chỉ công ty
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thời gian: 1-3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Tăng vốn điều lệ
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi đại diện pháp luật
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi chủ sở hữu+ Đdpldoanh nghiệp tư nhân
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thay đổi thông tin CMND
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 500.000 ₫
Đổi dấu (đã bao gồm lệ phí nhà nước)
Thời gian: 2 ngày
Phí dịch vụ: 600.000 ₫
Cấp lại con dấu do mất
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Đổi dấu do hư, cũ, hết hạn
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt động công ty
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Tạm ngưng hoạt đông chi nhánh
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Cấp lại phó bản công ty/ CN/VPĐD
Thời gian: 3 ngày
Phí dịch vụ: 700.000 ₫
Giải thể CN/ VPĐĐ/ ĐĐKD/ Kho hàng
Thời gian: 10 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫
Giải thể doanh nghiệp
Thời gian: 10 ngày
Phí dịch vụ: 1.500.000 ₫
Dịch vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
Thời gian: 2 ngày
Phí dịch vụ: 1.000.000 ₫

Giá trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước và thuế VAT

Để biết thêm thông tin ở TPHCM vui lòng liên hệ (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) 0902 841886 – 0906 721886 (Hỗ trợ 24/7)

Dịch vụ giấy phép kinh doanh

CÔNG TY LUẬT NTV
Dịch vụ Luật & Thuế

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ